Foto: Håvard Boge

Advarer mot «gullrush» på havressurser

I en kommentar i fagtidsskriftet Nature Sustainability oppfordrer internasjonale forskere verdens ledere til å ta grep for rettferdig fordeling i havøkonomien.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ann-Magnhild Solås

Denne høsten arrangeres flere internasjonale politiske møter om «blå økonomi». Begrepet viser til det å bruke havet og marine ressurser på en bærekraftig måte for å fremme økonomisk vekst, arbeidsplasser og bedre livsvilkår for folk langs kysten. Havområder er lukrative investeringsområder, blant annet innen fiskeri, havbruk, bioprospektering, mineralutvinning, fornybar energi, olje og gass.

En gruppe internasjonale forskere, hvor Nofima-forsker Ann-Magnhild Solås har deltatt, har nylig publisert en kommentar i tidsskriftet Nature Sustainability. Der oppfordrer de verdens ledere til å diskutere løsninger for en rettferdig fordeling av både goder og byrder når det oppfordres til ytterligere vekst i havnæringene.

– Vi er glade for å se at kystsamfunn og marine økosystemer nå diskuteres på flere internasjonale toppmøter denne høsten. Vi håper at disse diskusjonene kan resultere i globale avtaler og handlingsplaner som kan tette reguleringshull og sikre lokalbefolkningen innflytelse over utvikling i deres områder, sier Ann-Magnhild Solås.

Hele kommentaren kan du lese her: Towards a sustainable and equitable blue economy

 Næringsøkonomi  

Relatert innhold