Bærekraft og helse blir stadig viktigere for forbrukernes valg av mat. Hva er din bedrifts spesifikke utfordring som vi skal jobbe sammen om i dette prosjektet? Foto/CC: Ethan Hoover/Unsplash

Industripartnere ønskes: Forbrukere som innovatører for bærekraftig mat

Er du en matprodusent som vil være med i et forskningsprosjekt med mål om å utvikle suksessrike bærekraftige matprodukter og metoder for brukerinvolvering i innovasjonsløpet? Ta kontakt med Nofima!

Kontaktperson
Portrettbilde av Antje Gonera
Antje Gonera

Seniorforsker
Tlf.: +47 400 75 077
antje.gonera@nofima.no

Utvikling av vellykkede matprodukter krever forståelse om hva forbrukere virkelige vil ha.

Klassisk produktutvikling involverer forbrukere i undersøkelser og produkttesting med mål om bekreftelse av bedriftens produktideer og konsepter. Ved å involvere forbrukerne inn i innovasjonsarbeidet øker fokus på forbrukerbehov, og utnyttelse av kunnskap og kreativitet fra flere blir mulig.

Dette kan være et konkurransefortrinn fordi produktene og tjeneste som utvikles treffer bedre. Slike tilnærminger er imidlertid lite tilgjengelige eller svært sjelden utnyttet i matindustrien i dag.

Bærekraft og helse som innovasjonsdrivere

Bærekraft og helse blir stadig viktigere for forbrukernes valg av mat. Forbrukerne vil vite hvor maten kommer fra, hvordan den produseres og at den er bra for seg selv og miljøet. Tilbud og etterspørsel etter plantebasert sunn mat øker.

Samtidig er det store deler av befolkningen som ikke oppfatter behovet for å endre matvaner eller som opplever barrierer for endring. Hvordan skal vi nå frem til disse med sunnere og mer bærekraftige alternativer.

Hva er din bedrifts spesifikke utfordring som vi skal jobbe sammen om i dette prosjektet?

Mer om selve prosjektet

Prosjekttype og -innsats

Prosjektet vi ønsker å dra i gang er et såkalt «Innovasjonsprosjekt i næringslivet» (IPN) og industripartnere vil utforme prosjektets innhold og fokusområder basert på deres behov.

Partnernes egeninnsats skal utgjøre 50 prosent av prosjektets budsjett, mens Forskningsrådet står for de resterende 50 prosentene. Egeninnsats kan være i form av finansiell bidrag og/eller ingredienser, intern støtte, utvikling, utstyr og /eller arbeidsinnsats. Søknadsfrist ved hos Norges forskningsråd er 25.09.2019. Link til NFR IPN utlysning 2019

Prosjektets mål

Det overordnede målet med prosjektet er å akselerere skiftet til et sunnere og mer bærekraftig kosthold i Norge ved å forstå og involvere forbrukerne I innovasjonsprosessen. I prosjektet vil vi:

  • Identifisere barrierer som hindrer forbrukerne fra å skifte til et sunnere og mer bærekraftige kosthold samt drivere for å akselerere dette skiftet
  • Involvere forbrukere i å skape ideer og løsninger for overgangen til et sunnere og mer bærekraftig kosthold
  • Utvikle intervensjonsløsninger gjennom bedriftsspesifikke casestudier som kan testes og implementeres av prosjektpartnerne.

Prosjektleveranser

  • Nye produkt / service innovasjoner som støtter både helse, bærekraft og verdiskapingsmål
  • Metoder for samskaping og involvering av forbrukere i innovasjonsprosesser for matindustrien
  • Ny forskningsbasert forbrukerinnsikt for fremtidige matinnovasjoner.

Er du interessert i å delta, ta kontakt med Antje Gonera, seniorforsker og leder for innovasjonsprogrammet InnoFood.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Les mer om:

Relatert innhold