Mukuslaget til fisken er slimet og de ytterste cellelagene i gjeller, skinn og mage/tarm som til sammen utgjør en veldig viktig del av førstelinjeforsvaret til fisken. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Forskere setter skinn-, tarm-, og gjellehelse på dagsorden

I september 2019 går det første symposiet i mukosal helse i akvakultur av stabelen i Oslo.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Carlo C. Lazado
Carlo C. Lazado

Forsker
Tlf.: +47 930 27 905
carlo.lazado@nofima.no

Mukosal helse reflekterer funksjonsnivået til de ytre barrierevevene i gjelle, tarm og skinn (som har mukus, eller slimhinner som det også heter). Disse barrierevevene er førstelinjeforsvaret til fisken, og er viktige indikatorer for hvordan fisken trives i oppdrettsmiljøet.

Påvirker fiskens robusthet

‒ Det er økt oppmerksomhet rundt funksjonen av mukosal helse. Før var det kun fiskeimmunologer som snakket om mukosal immunitet, men nå er akvakulturbransjen generelt interessert i mukosal helse. Diskusjonen har blitt utvidet fra et grunnleggende nivå til et anvendt helsefokus, sier fiskehelseforsker i Nofima, Carlo C. Lazado, som tok initiativ til symposiet.

Det er stadig mer forskning som viser at mukosal helse påvirker fiskens robusthet. Siden barrierevevene er i tett kontakt med miljøet på utsiden av fisken, fungerer barrierevevene som sensorer på hvordan fisken responder eller har det i miljøet.

Forskningen interessant for akvakultur globalt

Sesjonene i det nye symposiet har blitt satt opp for å dekke både grunnforskning og anvendte aspekter. Temaene inkluderer mukosale strukturer og funksjoner, mukosal helse og ernæring, mikrobiomet og effekter av miljøfaktorer.

Målgruppene for symposiet er forskere, oppdrettsnæringen, fiskehelsebiologer, fôrprodusenter, og leverandører til oppdrettsnæringen, for eksempel de som leverer behandlingsutstyr og produksjonssystemer.

Det er et mål med symposiet at det skal være en plattform for å presentere og diskutere siste forskning på mukosal helse, i ulike oppdrettsarter.

Initiativtaker Carlo C. Lazado (til høyre) med Nofima-kollega Gerrit Timmerhaus. Foto Terje Aamodt © Nofima.

‒ Forskere fra Skottland og Spania er blant medlemmene i programkomiteen og plenumsforedragsholderne kommer fra USA, Sverige og Norge. Så vi ønsker å gjøre symposiet relevant på tvers av arter og land, sier Lazado.

Mucosal Health in Aquaculture 2019 (MHA2019) blir den første av sitt slag.

‒ Jeg ønsker at den skal være starten på et unikt globalt nettverk som kan fremme forskning på mukosal helse i akvakultur, sier Lazado.

Divisjonsdirektør i akvakultur i Nofima, Bente Torstensen, synes det er bra timing for et symposium om mukosal helse i akvakultur i 2019:

‒ Forskere i Nofima har jobbet med dette temaet internasjonalt over tid, og det viser seg å være svært relevant på tvers av så mange tema, både fôr, vannmiljø, fiskehelse, og velferd. Vi håper dette symposiet blir en suksess som kan gjentas, sier Torstensen.

MHA2019 har fått støtte fra Norges forskningsråd. Det inviteres til å sende inn sammendrag til symposiet innen 1. juni 2019.

Se den offisielle nettsiden til symposiet for kontinuerlig oppdatert informasjon: https://mucohealthaqua.com/.

 Fiskehelse  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter