En del av doktorgradsarbeidet har vært gjort ved Fôrteknologisenteret hos Nofima i Bergen. Foto: Eivind Senneset/Nofima.

Aminosyrer og små peptider kan erstatte vann i fôrproduksjon

En doktorgradsstipendiat har dokumentert at frie aminosyrer og lavmolekylære peptider delvis kan erstatte vann i prosessen med å omdanne planteproteiner ved fremstilling av fiskefôr. Det kan gi mer næringsrikt fôr og mindre bruk av energi i prosessen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åge Oterhals
Åge Oterhals

Seniorforsker
Tlf.: +47 957 04 669
aage.oterhals@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Tor Andreas Samuelsen
Tor Andreas Samuelsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 950 35 304
tor.a.samuelsen@nofima.no

Stipendiat Rafiq Ahmad disputerte mandag 10. desember for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Thermal and rheological properties of fish feed protein ingredients».

De siste tiårenes utskifting av fiskemel med planteproteiner i laksefôr har gjort det vanskeligere å styre ekstruderprosessen som anvendes til produksjon av fôr. I prosessen tilsettes vann og varme og blandingen mikses kraftig for å omdanne fôrblandingen fra et tørt pulver til en plastisk masse (plastisering). Først da kan den formgis og ekspanderes, eller utvides, til en porøs pellet. Planteproteiner trenger mer vann og varme sammenlignet med fiskemel for å plastiseres. Tilsatt vann må fjernes ved tørking, og dette har økt energiforbruket i prosessen.

Rafiq Ahmad. Foto: Juilia Løining.

Ahmed er nærings-PhD ansatt hos fôrselskapet Cargill, og har gjennomført doktorgradsarbeidet i samarbeid med Nofima. Han har studert alternativer for å plastisere soyaproteinkonsentrat og dokumentert at frie aminosyrer kan være like effektive som vann. Plastiserende effekt er også dokumentert ved reduksjon av surhetsgraden i massen.

Ahmed har ved bruk av ny måleteknikk og eksperimentell tilnærming dokumentert store forskjeller i nødvendig temperatur og vanninnhold for å oppnå en tilstrekkelig plastisering av proteiner som er brukt i laksefôr. Han har definert et kritisk vannivå for plastisering av soyaproteinkonsentrat, solsikkemel, hvetegluten og fiskemel. Spesielt soyaproteinkonsentrat krever et høyt vannivå for plastisering, og dette kan være med å forklare de tekniske utfordringene industrien har ved anvendelse av denne råvaren.

Resultatene er anvendt i et modellstudie der et fiskeproteinkonsentrat (FPC) er brukt for å erstatte vann for plastisering av soyaproteinkonsentrat. FPC er basert på hydrolyse av restråstoff etter filetering av fisk og inneholder høye nivå av frie aminosyrer og lavmolekylære peptider. Studiet viste at det det gikk an å lage pellet med samme porøsitet, styrke og tetthet ved delvis å erstatte vann med FPC. Dette bekrefter at FPC kan brukes som et hjelpemiddel som både reduserer behov for å fjerne vann i prosessen og gir bedre bindeegenskaper til fôret. I tillegg vil tilsetting av FPC kunne ha positiv ernæringsmessig effekt for laksen.

Fôrprodusenten Cargill vil forsøke å ta resultatene i bruk:

‒ Vi ser frem til å prøve ut de positive resultatene til Rafiq i storskala, sier Hans Høie, formuleringsansvarlig ved Cargill CQN Nordsjøen.

Rafiq Ahmad er 35 år og fra Pakistan. I 2012 tok han mastergrad i kjemiteknikk fra Fakultet for naturvitenskap, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU i Trondheim.

Veiledere fra Nofima i doktorgradsarbeidet har vært seniorforskerne Åge Oterhals og Tor Andreas Samuelsen i Bergen.

Se detaljer om disputasen på nettsiden til Universitetet i Bergen.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …