Lene Sveen har studert sårheling hos laks. Foto: Jon-Are berg-Jacobsen / Nofima.

Forsker for en sunnere fisk

Hvis fisken er stresset, har den dårligere evne til å hele sår, viser doktorgradsarbeidet til Lene Sveen i Nofima. Sveen disputerer for doktorgraden 30. november 2018 ved Universitetet i Bergen.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Lene Sveen
Lene Sveen

Forsker
Tlf.: +47 64 97 04 12
lene.sveen@nofima.no

Hun har forsket på hva stress gjør med fiskens evne til å hele sår og til å produsere slim. Dette er aktuelle problemstillinger i lukkede anlegg, så vel som i åpne. Forskningen er gjort i tilknytning til CtrlAQUA, et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) innen lukkede systemer.

Stresset har hun indusert ved å håve fisken, og ved å variere fisketettheten og størrelsen på fisken i karene.

Til å analysere sårheling i stresset og ustresset fisk, brukte hun mange teknikker blant annet microarray. Den største genklassen som ble påvirket av stress, var immungenene. Deres rolle er å beskytte åpne sår og fjerne ødelagt vev. Mange gener involvert i reparasjon av såret var også forsinket under stress, og dette gjør at sår lukker seg senere i stresset fisk.

‒ Når fisken er stresset, endrer immunresponsen seg. Ikke bare sårene heles dårligere, men fisken vil også bli dårligere rustet til å motstå sykdom, sier Sveen.

‒ Det vi også fant ut, er at om fisken blir akutt stresset, da mister fisken slimet sitt. Det tar mer enn et døgn å få det tilbake, sier Sveen.

Dette er dårlig nytt for fisken ettersom slimet beskytter mot sykdommer.

‒ Mitt budskap er at vi må tenke på forebyggende fiskehelse når vi designer lukkede systemer. Hvordan næringen løser denne utfordringen, synes jeg er spennende å følge med på.

‒ Lukka anleggstyper i oppdrettsnæringen er inne i en evolusjon, så jeg er spent på hva som blir oppdrettsanleggenes svar på «iPaden», sier Sveen.

Tittelen på avhandlingen er: «Aquaculture relevant stressors and their impacts on skin and wound healing in post-smolt Atlantic salmon (salmo salar L.)». Veiledere har vært Sigurd Stefansson, Sigurd Handeland, Lars Ebbesson, Tom Ole Nilsen, Harald Takle and Elisabeth Ytteborg.

Se detaljer om disputasen og pressemelding hos uib.no.

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon, som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Nofima er vertsinstitusjon, og det er 7 forskningspartnere og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

www.ctrlaqua.no

 Fiskehelse  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter