I prosjektet SmartSensor har man blant annet sett på kjernetemperatur i grillpølser. Kjernetemperaturen måles på hver eneste pølse mens den tar seg gjennom ovnen.

Smart sensorteknologi kan gi bedre pølser og pommes frites

Full temperaturkontroll gir bedre pølser, kontroll på vanninnhold gir bedre pommes frites, og oversikt over laksens fettmengde gir mer treffsikker kundedifferensiering.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

I prosjektet SmartSensor jobber forskere fra Nofima og Sintef Digital med å utvikle et måleinstrument som kan foreta hurtige målinger på matvarer direkte i prosesslinja.

– Et slikt instrument vil ha stor verdi for matprodusenter, fordi bedre kontroll vil gjøre det enklere å håndtere varierende råvarekvalitet, og dermed redusere svinnet. Vi er nå ferdig med utviklingen av prototype nr 2, og denne testes for tiden ute i bedriftene, forteller Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og faglig prosjektleder.

Bedre kontroll = økt lønnsomhet

Hos Nortura er det i første omgang kjernetemperaturen i grillpølsene man ser mulighet for bedre styring på. For at de skal være helt trygge å spise, må de ha en kjernetemperatur over 72°C , men hvis temperaturen overstiger 78°C mister de unødvendig mye vann, de blir mindre saftige og lønnsomheten i produksjonen går ned. I dag tar måles kjernetemperatur på stikkprøvebasis når det er nødvendig. Hensikten med den nyutviklede prototypen er å kunne ha kontinuerlig måling og styring hele tiden. Registreres det at temperaturen er feil, vil denne automatiske kunne justeres med en gang.

– Det å måle kjernetemperaturen i hver eneste pølse når de vandrer gjennom ovnen har vært både krevende og morsomt. Damp, fuktighet, trange lokaliteter og det at vi ikke kan se pølsene vi måler på har gjort dette til en spennende oppgave. Vi har løst dette gjennom tett og godt samarbeid mellom Nortura og Nofima og Sintef, sier forsker Marion O’Farrell i Sintef.

Hvor mye vann det er i poteter har betydning for hva det lønner seg å bruke dem til. Ved produksjon av pommes frites for eksempel er det mest med poteter med høyt tørrstoffinnhold. Med SmartSensorteknologien kan Findus sortere potetene direkte på prosesslinja.

Det er stor variasjon på mengden tørrstoff og vann i ulike poteter. For Findus er det viktig å kunne måle vanninnhold i poteter og potet strips underveis i prosessen. Poteter med for lite tørrstoff kan sorteres ut og brukes til andre produkter, og friteringsprosessen kan justeres optimalt med tanke på vanninnholdet i potetstripsene for å oppnå best mulig sprø og god pommes frites. I prosjektet har vi sett at vi klarer å måle tørrstoff i hver eneste potet med god nøyaktighet, og dette skal vi teste ut i prosessen nå frem mot sommeren.

Også lakseprodusenten Cermaq ønsker å undersøke om teknologien kan benyttes til kvalitetsmåling på hel laks. Dette vil åpne muligheter for bedre produksjonsstyring på individnivå og gjøre produksjonen mer kundetilpasset.

Avansert videreutvikling

Teknologien i prototypen er basert på bruk av nærinfrarødt lys, såkalt NIR. Unikt for denne prototypen er at målingene BÅDE kan gjøres ekstremt raskt OG trenge gjennom for eksempel lakseskinn uten å være i kontakt med matvarene.

– Vi har tidligere utviklet hurtige måleinstrument til bruk på prosesslinjer, med disse har ikke kunnet trenge dypt nok inn i produkter med mørke overflater som lakseskinn og potetskall. Vi har tidligere utviklet instrumenter som kan trenge gjennom slike overflater, men disse har krevd kontakt med matvarene, og dermed har de vært uegnet for on-line målinger i prosesslinja. Med dette prosjektet er vi på vei til å kombinere begge disse ønskede effektene, og det vil kunne spare matprodusenter for store beløp, sier Jens Petter Wold.

De tre bedriftene som er med i prosjektet har beregnet at det å ta i bruk et velfungerende instrument kan gi solide årlige besparelser basert på bedre utbytte i prosessene, rett og jevn produktkvalitet, mindre svinn og merverdi i markedet.

­– I dag har vi en lovende prototype, og vi håper og tror dette kan bli et kommersielt produkt etter hvert. TOMRA er med som teknologileverandør og instrumentet er basert på deler av deres teknologi. Vi håper resultatene vil bli så gode at TOMRA vil kommersialisere til fordel for matbransjen  avslutter Jens Petter Wold.

Fakta om forskningen

SmartSensor er et treårig tverrsektorielt innovasjonsprosjekt, som startet opp i 2016. Det er finansiert av BIONÆR og deltakende bedrifter. Prosjektets fulle navn er Smart sensor for innovative industrial food process control. Deltakende bedrifter er Nortura (prosjektleder), Findus, Cermaq og TOMRA. Målsettingen er at TOMRA ved prosjektslutt vil kommersialisere instrumentet som utvikles gjennom prosjektet. FoU-partnere er Nofima som leder det faglige arbeidet og har ansvar for instrumentkalibrering og SINTEF Digital som er ansvarlige for utviklingen av selve instrumentet. Sammen jobber de med hver bedrift for uttesting i prosesslinjene.

 Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter