Hvordan kan Norge utvikle fiskeriene i en enda mer bærekraftig retning? Det er tema for Nofima-seminaret under Nor-Fishing 21. august. Foto: Stein Harris Olsen © Nofima

Om bærekraft på Nofima-seminaret under Nor-Fishing

Nofima-seminaret har blitt en populær tradisjon på åpningsdagen til den store fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. I år skal det handle om bærekraftig utvikling i fiskeriene, og vi spør: «Verdens beste» - er det godt nok?

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Magnar Pedersen
Magnar Pedersen

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 992 96 284
magnar.pedersen@nofima.no

– Velkommen til tre kvarter med ny innsikt – på Nofima-seminaret 2018, inviterer Magnar Pedersen, som er direktør i divisjon Sjømat i Nofima.

– Mange omtaler Norge som «verdens beste» på fiskeriforvaltning, men alle utfordringer er ikke løst. Skal vi sikre en bærekraftig utvikling, bør vi løfte oss på flere områder, sier Pedersen.

Bekjempe kriminalitet

Fire av Nofimas forskere skal, slik tradisjonen på Nofima-seminaret er blitt, fortelle om vanskelige ting på en lettfattelig måte. Og til sist skal Magnar Pedersen summere opp og peke på noen mulige retninger framover.

– Det skal redegjøres for hva bærekraft i fiskeriene handler om rent konkret, tips til økt økonomisk bærekraft, vi snakker om hvordan vi skal imøtekomme krav fra markedene, og hvorfor kriminalitet i næringen må bekjempes, sier Magnar Pedersen.

Ny kunnskap

Nofima har som mål å gi næringslivet og forvaltningen ny forskningsbasert kunnskap som kan øke verdiskapingen i næringen hvis den tas i bruk. På Nor-Fishing er mange næringsaktører, forvaltning og organisasjoner samlet. Nofima-direktøren mener derfor messen er en god arena for å by på smakebiter av instituttets forskning.

– Vi er opptatt av at den forskningen vi gjør skal være kjent i næringen og forvaltningen. Med det håper vi på å skape interesse, slik at aktørene velger å sette seg bedre inn i forskningsresultatene og ta dem i bruk, sier Magnar Pedersen.

«Fullt hus» i konferanseteltet på Festplassen under Nofima-seminarene både på Nor-Fishing og Aqua Nor de siste årene, tyder på at publikum liker å få forskningen servert i korte smakebiter.

– Det både gleder og inspirerer, slår direktøren fast.

Alle velkommen

Tema for årets seminar er altså ulike aspekter rundt bærekraft i fiskerinæringen: Økonomisk, sosialt og miljømessig.

– Det er mange prosesser for tiden som handler om bærekraftig fiskeri i alle dimensjonene. Diskusjoner om ressursforvaltningen, fordeling av kvoter, råvarekvalitet, helårige arbeidsplasser, automatisering og sosiale forhold i næringen er noen eksempler på temaer som drøftes. Derfor ønsker vi å sette søkelyset på bærekraftig fiskeri i Norge, oppsummerer Magnar Pedersen.

Seminaret, som finner sted klokken 13.00 på messens åpningsdag, tirsdag 21. august, er gratis og åpent for alle interesserte.

– Vi ønsker alle velkommen til seminaret, men innretningen passer kanskje best for representanter for næringen, forvaltningen og organisasjonene. I tillegg ser vi gjerne at våre kollegaer i andre forskningsinstitutter og utdanningsinstitusjonene tar seg tid til tre kvarter med Nofima, sier Sjømat-direktøren.

Foredragene på årets seminar er som følger:

• Hva menes med bærekraftig sjømat?
– Bent Dreyer, forskningssjef

• Utsikt til mer gevinst fra frossen fisk
– Svein Kristian Stormo, forsker

• Hvordan dokumentere sosial bærekraft?
– Bjørg Helen Nøstvold, forsker

• Få bukt med kriminaliteten
– Patrick Berg Sørdahl, forsker

• Ingen grunn til å hvile på laurbærene
– Magnar Pedersen, divisjonsdirektør

 Markedsforskning    Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold