Ragnhild Dragøy Whitaker, Øyvind Fylling-Jensen og Jens Petter Wold. Foto: Joe Urrutia

Vil tenne flere fyrtårn

Erfaringene med fyrtårn er allerede så gode at Nofimas direktør Øyvind Fylling-Jensen gjerne vil tenne flere.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Fakta

Peptek:

  • Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff – bli til nye markedsrettede produkter.
  • Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas samlede kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon.

Spectec:

  • Nofima har gjennom nesten 40 år bygget opp et sterkt fagmiljø innen spektroskopi – hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering.
  • Vi besitter solid kompetanse av internasjonalt format og en moderne instrumentplattform, som er enestående i Norge og på høyde med det beste i Europa.

– Gjerne ett eller to til. Nå er vi snart så langt i forskningsløpet på de to eksisterende at vi kan evaluere, men allerede nå vil jeg si at erfaringene er så gode at vi kommer til å løfte fram flere fagområder. Dette er en utmerket måte for oss å kombinere forskningsfaglig utvikling mot næringslivets behov, sier Fylling-Jensen.

Bruke penger fremtidsrettet

Nofima er et ikke-kommersielt, anvendt forskningsinstitutt. Det vil si at eventuelt overskudd i driften ikke utbetales som utbytte, men re-investeres i videre forskning. Etter noen vanskelige år, hadde økonomien i Nofima i 2015 bedret seg, og for ledelsen og styret for instituttet var det ønskelig å bruke penger på noe fremtidsrettet som kunne gi Nofima ledende posisjon og internasjonal anerkjennelse innen spesifikke fagfelt.

– Vi ønsket å kunne jobbe med langsiktig forskning med forutsigbarhet og på områder der vi ser at industrien vil ha behov for forskningsbasert kunnskap. Som anvendt institutt er det avgjørende for oss å jobbe med prosjekter som ikke bare resulterer i vitenskapelig publisering, men som også kan implementeres i industrien underveis. Nytteperspektivet står høyest når vi har valgt prosjekter. Det har vi i høy grad lyktes med, slår direktøren fast.

Næringsnyttig, relevant og nyskapende

Ti aktuelle prosjekter lå på bordet i 2015. To av dem kom gjennom første nåløyet fordi de utmerket seg med potensial:

– Peptek med bioøkonomien og den sirkulere økonomien i bunnen, som representerer mindre matsvinn, større ressursutnyttelse for samfunnet og bedre inntjening for industrien. Og Spectec med teknologisk utvikling og bredt spekter av anvendelsesmuligheter innen ikke-destruktiv kvalitetsmåling i en stadig mer digitalisert verden er fremtidsrettet, redegjør Fylling-Jensen.

Han slår fast at erfaringene så langt dokumenterer at de valgte riktig. Samtidig er det flere forskningsområder i Nofima med like stort potensial under de gitte kriteriene: Næringsnyttig, relevant, nyskapende og at det må kunne omsettes til noe konkret i industrien. Det skal ikke bli noe problem å finne kandidater til nye fyrtårprosjekter.

Nye innfallsvinkler

Tidshorisonten for de pågående prosjektene er ut 2019 med mulighet for forlengelse. Satsingen på rundt åtte millioner kroner årlig, ser ut til å være vel anvendt – for samfunnet i form av økt kunnskap som kommer matnæringene til gode og for Nofima i form av nye forskningsprosjekter.

Øyvind Fylling-Jensen finner grunn til å peke på enda ett suksesskriterium i fyrtårnprosjektene:

– Vi ønsket i Nofima også å hente inn stipendiater og postdoktorer utenfra, som med nye innfallsvinkler vil bidra til å drive forskningen vår framover. Det har vi også lyktes med.

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter