Birthe Vang. Foto: Audun Iversen

- Helhetlig tenking er gull verd

Med doktorgrad i det kanskje litt smale fagfeltet enzymatisk hydrolyse av raudåte, trodde Birthe Vang at det kunne blir skikkelig vrient å skaffe seg jobb. Så ble Peptek etablert.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

Flere artikler om Nofimas fyrtårn

Denne artikkelen er én av fire i en serie om Nofimas fyrtårn Spectec og Peptek.

Les også disse artiklene:

Fakta

Peptek:

  • Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff – bli til nye markedsrettede produkter.
  • Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas samlede kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon.

Spectec:

  • Nofima har gjennom nesten 40 år bygget opp et sterkt fagmiljø innen spektroskopi – hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering.
  • Vi besitter solid kompetanse av internasjonalt format og en moderne instrumentplattform, som er enestående i Norge og på høyde med det beste i Europa.

– Da jeg fikk tilbud om en treårig postdok, ble jeg først bare sittende og måpe. Så ble jeg kjempeglad, smiler den unge forskeren.

– Det viste seg at Peptek og jeg passet veldig godt sammen, konstaterer Birthe Vang etter et drøyt år i jobben.

Så godt passet faktisk forskeren og forskningsarbeidet sammen, at Birthe Vang fikk fast jobb i Nofima fra februar 2018, og forskningen innen Peptek fortsetter hun i samarbeid med ny postdoktor, som allerede er på plass.

– Utrolig godt samarbeid

– Jeg lærte utrolig mye i prosjektet. Jeg har fått jobbe med mange ulike typer råstoff, jeg har fått jobbe med mange ulike typer mennesker og opplevd utrolig godt samarbeid på tvers av Nofimas store geografiske utstrekning og ulike forskningsfagfelt. Man oppdager samarbeidsmuligheter med sensorikere, som jobber med lukt, smak og tekstur, med biologer og med markedsforskere, sier Birthe Vang.

Gjennom prosjektet har hun fått verdifulle kontakter blant kolleger på Ås og i Bergen og hun har fått reise på konferansen for å knytte nasjonale og internasjonale kontakter.

– Og kanskje viktigst av alt: Jeg har fått knytte kontakt med næringen direkte. Det er utrolig viktig for oss som anvendt institutt å få kunnskap om hva det er næringene ønsker og trenger fra forskningen, sier Vang.

«Det som ikke virket»

I Nofima er det 600 årlige prosjekter og stor geografisk spredning med fem forskningslokaliteter spredt over hele Norge. Å få en samlet oversikt og samarbeid mellom alle proteinrelaterte prosjekter og involverte forskere, mener hun er gull verd.

– Det handler om utveksling av erfaring. Ett er alt det som er gjort og publisert, og som man kan finne fram til gjennom søkebaser. Noe helt annet er alle de forsøkene man gjør som ikke fører fram, og som havner i skuffen over «det som ikke virket». Å kunne dele den kunnskapen, og dermed spare andre for unødig arbeid, er kjempebra, sier Birthe Vang.

Et av de store fortrinnene hun ser med et prosjekt som Peptek, er den helhetlige tenkingen: Hele veien fra idé til marked.

Utviklende for begge fagfelt

– Man kan gjøre ting på laben, men om en slik produksjon ikke lar seg skalere opp til industrinivå, kommer man ikke videre. Og man kan ha «verdens beste produkt», men hvis markedet ikke ønsker det, får man ikke solgt noe. Derfor er samarbeidet mellom ulike forskningsfagfelt så viktig, sier Nofima-forskeren.

At de to fyrtårnprosjektene flettes inn i hverandre, mener hun også er utviklende for begge:

– Kunnskap om å bruke spektroskopi i analysearbeidet med biomasse, er utviklende for begge fagfeltene som omfattes av fyrtårnene, sier Birthe Vang.

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter