Carl Emil Aae Eskildsen Foto: Joe Urrutia

- Å få utvikle vitenskapen, motiverer meg sterkt

Kombinasjonen av konkret, anvendt forskning og rom til å drive vitenskapen videre, tiltaler Carl Emil Aae Eskildsen. Han er postdoktor i Spectec.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

Flere artikler om Nofimas fyrtårn

Denne artikkelen er én av fire i en serie om Nofimas fyrtårn Spectec og Peptek.

Les også disse artiklene:

Fakta

Peptek:

  • Med bruk av moderne, forskningsbasert prosessteknologi og prosesskunnskap kan ubrukt eller gjenværende biomasse – i dag best kjent som restråstoff – bli til nye markedsrettede produkter.
  • Vi samordner, videreutvikler og øker Nofimas samlede kompetanse knyttet til fremtidens bærekraftige proteinproduksjon.

Spectec:

  • Nofima har gjennom nesten 40 år bygget opp et sterkt fagmiljø innen spektroskopi – hurtige og ikke-destruktive målinger for prosessoptimering.
  • Vi besitter solid kompetanse av internasjonalt format og en moderne instrumentplattform, som er enestående i Norge og på høyde med det beste i Europa.

Carl Emil Aae Eskildsen har en mastergrad innen prosessanalytisk teknologi (PAT) og en doktorgrad innen spektroskopi og kjemometri fra Universitet i København. Hovedbasen nå er på Ås, men i Nofima jobber han i flere avdelinger med ulike prosjekter og forskerkolleger som har med spektroskopi å gjøre.

Både anvendt forskning og vitenskapelig utvikling

– Det er vanskelig å finne prosjekter som dette, der man både får drive nødvendig, anvendt forskning – og se konkrete resultater av det man holder på med – samtidig som det er rom for utvikling av egne ideer og det vitenskapelige. Å få være med og utvikle vitenskapen, motiverer meg sterkt, og kan forme hvilken vei jeg skal gå i framtiden.

– Som ung forsker er det å føle at man utvikler både seg selv om det faget man jobber med, essensielt, sier Carl Emil Aae Eskildsen.

Sparer både tid og råstoff

Et av prosjektene han er involvert i, handler om å få bedre kontroll på prosessen med å lage ost. Tørrstoffinnhold og fettinnhold er viktige kvalitetsparameter for ost. Å kunne finne ut av dette så tidlig som mulig i prosessen, er ressursbesparende. Arbeider foregår sammen med forskerkolleger på prosessteknologi i Stavanger og industrisamarbeidspartneren Tine.

– Med spektroskopiske instrumenter kan vi finne ut av det før osten presses og uten å påvirke den. Er kvaliteten dårlig, får vi mulighet til å rette det opp på et tidlig stadium. Det sparer både tid og råstoff, forklarer postdoktoren.

I tillegg driver han grunnforskning – det vil si å skaffe til veie ny kunnskap, uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk, til forskjell fra anvendt forskning, som først og fremst er rettet mot praktiske mål eller praktisk bruk.

Kan komme til anvendelse

– Konkret går det på forbedring av en målemetode. Foreløpig er det ikke konkret anvendt, men en metode som meget vel kan komme til anvendelse, sier forskeren.

Han forklarer hvordan målinger av lys som avgis når en prøve blir belyst – fluorescens – kan brukes til å måle viktige kvalitetsegenskaper som for eksempel mengde kollagen eller bestemte vitaminer.

– Det er en metode med industrielt kjempepotensial, men den er ikke i bruk ennå fordi den ikke er ferdig utviklet. Norge, Europa og hele verden kan anvende denne forskningen når vi er i mål, slår han fast.

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter