De ønsker velkommen til smoltkonferanse i oktober: Jelena Kolarevic, Åsa Espmark og Ingrid Lein fra Nofima, og Anne Gulla Hagen fra Sunndal Næringsselskap. Foto: Kevin Stiller, Nofima.

10 år og stadig mer aktuell konferanse

Det er i år ti år siden den første konferansen om resirkulering av vann i akvakultur ble holdt på Sunndalsøra. ‒ Den gang snakket vi om resirkulering i settefiskanlegg. Nå snakker vi om lukkede anlegg og postsmoltproduksjon.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jelena Kolarevic
Jelena Kolarevic

Seniorforsker
Tlf.: +47 900 97 335
Jelena.kolarevic@uit.no

Om konferansen

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON
– Femte konferanse på bruk av resirkulering i oppdrett

Hvor: Sunndalsøra

Når: 23-24. oktober 2018

Språk: Norsk med profesjonell simultanoversettelse til engelsk

Påmelding og mer informasjon: www.smoltproduksjon.no

Til forrige konferanse i 2016 møttes mer enn 250 deltakere fra 11 land

Informasjon om forskning på lukkede anlegg: www.ctrlaqua.no

‒ Selv om utviklingen går fort, er kjernen er imidlertid den samme. Det handler om resirkulering av vann i lukkede oppdrettssystemer, og hvordan disse systemene best kan tilpasses fiskens behov, sier forsker Jelena Kolarevic i Nofima, leder for konferansen.

Den femte konferansen med navnet «Fremtidens smoltproduksjon» holdes på Sunndalsøra 23-24. oktober, i et samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap.

Påmeldingen er åpen: smoltproduksjon.no

Om årets konferanse

Blant de som skal presentere finner vi lakseprodusenter, utstyrsleverandører, myndigheter og forskere. Tema i år blir:

  • Produksjon av laks i lukkede systemer i framtiden
  • Erfaringer fra industrien med smoltproduksjon i RAS (resirkuleringssystemer i akvakultur)
  • Erfaringer med semi-lukkede systemer i sjøen
  • Teknologisk innovasjon innen RAS-teknologi
  • Helse og velferd hos postsmolt
  • Vannbehandling
  • Vannkvalitet i RAS

Mange av presentasjonene vil vise de siste resultatene fra CtrlAQUA – et senter for forskningsbasert innovasjon, som ble etablert i 2015 med Nofima som vertsinstitusjon.

På utstillingsområdet vil bedrifter få presentere sine produkter og tjenester.

‒ I år kan glede deltagerne med at vi har vi utvidet utstillingsområdet og overnattingskapasiteten betydelig, sier Kolarevic.

Nytt av i år er også at spesielt interesserte konferansedeltagere vil få en til en tid med representanter fra CtrlAQUA under sesjonen «Spørsmål og svar med CtrlAQUA». Dette skjer rett etter konferansen.

Før konferansen starter vil det bli mulig å besøke forskningsfasiliteten «Nofima Centre for Recirculation in Aquaculture (NCRA)» på Sunndalsøra.

Litt historikk

Interessen for RAS og semi-lukkede systemer har økt betydelig siden første konferanse ble arrangert i 2008. Det synes både på bruken av resirkuleringsteknologi og forskningen på den. I 2010 etablerte Nofima forskningsfasiliteten NCRA for å forske på resirkulering av vann i akvakultur, og i 2015 ble forskningssamarbeidet CtrlAQUA etablert. I norsk lakseoppdrett har produksjonen i lukkede systemer blitt utvidet til også å omfatte produksjon av postsmolt. Fra 2016 er det i Norge tillatt å produsere laks opp til markedsstørrelse i landbaserte anlegg.

 Produksjonsbiologi  

Relatert innhold

  • Nyheter