Nofimas Britt Kristin Reiten gjør registreringer på resirkuleringsanlegget til CtrlAQUA partner Marine Harvest i Steinsvik. Foto: Jelena Kolarevic © Nofima.

Årsrapport om lukkede anlegg

I sitt tredje år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA-senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Stine Thøring Juul-Dam
Stine Thøring Juul-Dam

EU-rådgiver
Tlf.: +47 932 06 474
stine.thoring@nofima.no

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Åpne leservennlig versjon av årsrapporten for 2017, eller last ned utskriftsvennlig versjon.

I denne årsrapporten kan du også lese intervjuer med to industriaktører i senteret, og tre studenter. Du får høre deres erfaringer og meninger om oppdrett i lukkede anlegg i fremtiden.

I 2017 har vi i senteret jobbet mot fem større innovasjoner, som du kan lese mer om i årsrapporten:

  • Kontinuerlig utvikling og testing av semi-lukkede oppdrettssystemer.
  • Utvikling av sensorer og sensorbehandling for pålitelig og stabil måling av vannkvalitet.
  • Prediksjonsmodeller for optimal overføring av smolt inn i lukkede oppdrettssystemer, og overføring av postsmolt ut.
  • Definere miljømessige behov for atlantisk laks i lukkede anlegg, siden de kan ha andre behov enn det vi kjenner til fra gjennomstrømmingsanlegg.
  • Utvikling av diagnostiske patogensensorer for å påvise patogener i lukkede anlegg.

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi    Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter