Auditoriet hos Nofima var fullsatt da Cathrine Finne Kure i Nofima ønsket velkommen til seminaret Morgendagens plastløsninger for mat.

Morgendagens plastløsninger for mat

Matemballasje - særlig når den består av plast - engasjerer. Da Nofima, Emballasjeforsk og NTP Food for Life inviterte til fagseminar hos Nofima, var auditoriet fullsatt.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

Seniorforsker
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Dagens presentasjoner

Under «relatert innhold» nedenfor finner du majoriteten av dagens presentasjoner.

Utfordringer og muligheter knyttet til emballasjen ble presentert fra flere ulike ståsted, fra forskningsmiljøene, matindustrien, avfallsbransjen og designmiljøet.

– Det er en veldig økning i det globale plastforbruket, og ifølge rapporten fra Ellen MacArthur Foundation det forventes en dobling i løpet av de neste 20 årene. Hvis forventingene slår til vil 20 prosent av oljeproduksjon gå til plast i 2050, mot seks prosent i 2014, sier seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Hun legger til at målet må være bærekraftig emballering. Plastemballasje skal ikke ende opp i havet, og i utvikling av nye emballeringskonsepter ligger vekten på å beskytte mat. I tillegg er det viktig at vi forskere hele tiden er i forkant av utviklingen.

Den usynlige kontra den synlige plasten

I den vestlige verden er det den usynlige plasten som skaper flest problemer. Det er den såkalte mikroplasten som havner i havet i store mengder, og mikroplast kommer først og fremst fra dekk, veimerking og klær. I andre deler av verden er den synlige plasten mest problematisk, og her er plastgjenvinningsgraden mye lavere. Det er altså ikke plastemballasjen som har skylden for den økte mengden mikroplast i havet, og i følge en rapport var forekomsten like høy for 25 år siden, men forbruket av plastemballasje var mye lavere.

– Plast er materialet for det 21. århundre. Det er allerede en integrert del av hverdagen, med mange bruksmuligheter, og vi tror det vil fortsette, sier Siw Bodil Fredriksen i Norner.

Sirkulærøkonomiens utfordringer

I disse dager jobbes det med innføringen av den nye forskriften for emballasje i Norge. Dette innebærer blant annet krav om 55 prosent materialgjenvinning av plast.

– Materialgjenvinningskravet, spesielt knyttet til «mixed plastics» er en kjempeutfordring for gjenvinningsbransjen, sier Tom Roger Fossum i ROAF (Romerike Avfallsforedling).

Videre har nedbrytbar plast i et sirkulært samfunn fremdeles et stykke å gå. Hanne Lerche Raadal ved Østfoldforskning utdyper at FoU ikke har kommet langt nok når det gjelder hvor nedbrytbare den er. At den brytes ned industrielt er en ting, men havner den på avveie kan det bli verre, fordi forbrukerne tror den brytes ned.

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om: