Ny leder for CtrlAQUA

Åsa Espmark er ny senterleder i CtrlAQUA. Hun tar over etter Bendik Fyhn Terjesen, som ledet senteret fra oppstarten i 2015.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Hilde Toften
Hilde Toften

Forskningssjef
Tlf.: +47 917 91 424
hilde.toften@nofima.no

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som har som mål å gjøre lukkede anlegg, for laks opp til en kilo, til hyllevare innen 2023.

Espmark er seniorforsker i Nofima ved Sunndalsøra og har lang erfaring med forskning på velferd, kvalitet og stress hos oppdrettsfisk. Hun har også vært senterkoordinator for CtrlAQUA frem til nå. Hun ser frem til å lede senteret:

‒ CtrlAQUA jobber med problemstillinger som vi mener kommer til å endre kursen for norsk oppdrett. Det er spennende å få lov til å være med på og bidra til denne omstillingen.

Åsa Espmark er ny leder for CtrlAQUA – senter for lukkede anlegg. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Å lede senteret gir også en unik mulighet til å bli bedre kjent med og jobbe sammen med næringsaktører som er opptatt av resirkuleringssystemer i akvakultur (RAS) og lukket teknologi, sier Espmark.

I senteret samarbeider forskere og næringsaktører tett om innovasjon. Samarbeidet bidrar til balanse mellom de biologiske kravene til fisken, utviklingen innen teknologi, og oppdretters krav til drift og lønnsomhet.

Kommersialiseringen av lukket teknologi er godt i gang, og Espmark er positiv til utviklingen:

‒ Jeg tror det er klart for mange at vi ikke kan basere oss utelukkende på tradisjonelle oppdrettsmetoder om vi skal få løst utfordringene som næringen har i dag med lus, samt ønsket om å vokse. Lukket teknologi er et forebyggende tiltak mot lus. Dette betyr at vi slipper behandling av fisk med påfølgende dårlig fiskevelferd, og dette er rette veien å gå, sier Espmark.

‒ Espmark har gjort en utmerket jobb som midlertidig senterleder. Med denne utnevnelsen får vi både en dyktig leder og beholder verdifull kontinuitet i CtrlAQUA, sier Frode Mathisen fra Grieg Seafoo, som er styreleder i CtrlAQUA.

Om CtrlAQUA SFI

CtrlAQUA SFI har 17 partnere fra næringsliv og akademia. Nofima er vertsinstitutt. Senteret skal legge grunnlag for utviklingen av fremtidens lukkede oppdrettskonsepter. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil problemer knyttet til dødelighet og lakselus kunne reduseres, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

CtrlAQUA har budsjett på 199 millioner kroner over 8 år, hvor Norges forskningsråd og partnere bidrar med halvparten hver.

 Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker