Optimeringsprisen 2017 ble delt ut av Thomas Weihe (f.v) i DLF. Hanne Møller i Østfoldforskning, Frank Robert Müller (Tommen Gram), Stig Søberg (RPC Bebo Food Packaging), Atle Flom (Døvigen), Marit Kvalvåg Pettersen (Nofima), Ivar Holtet (BWL) og Thomas Eie (BAMA Industri) var tilstede for å motta prisen.

Optimeringspris til forskningsprosjektet REforReM

Under Emballasjedagene i går ble prosjektet REforReM, Riktig Emballering for Redusert Matsvinn, tildelt optimeringsprisen. Nofimaforsker Marit Kvalvåg Pettersen er forskningsfaglig ansvarlig for prosjektet, mens BAMAs Thomas Eie er prosjektleder.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

– Jeg er veldig glad og overrasket. Jeg har aldri tenkt tanken at et forskningsprosjekt kunne få en slik pris! Vi forskere er ofte opptatt av resultater der vi kan trekke konklusjoner, og vi har kommet frem til flere interessante resultater. I dette prosjektet har vi også vært mer enn vanlig opptatt av populærvitenskapelig publisering og å nå ut til forbrukerne om de viktige funksjonene til matemballasjen. Her har vi fått mye god oppmerksomhet, sier Marit Kvalvåg Pettersen.

Optimeringsprisen deles normalt ut til bedrifter som har bidrar til optimal emballasje, og de øvrige nominerte var Orkla og Holmens.

Juryens begrunnelse for tildelingen

«Prosjektet honoreres for en helhetlig tilnærming til emballasjeløsninger, både kreative og faktabaserte. Arbeidet er helt i tråd med den globale ambisjonen om å redusere matsvinn.

REforReM bidrar til å øke forståelsen for emballasjens rolle som en ressursbevarende funksjon.

Prosjektet har bidratt til oppmerksomhet og publisitet rundt matsvinn og emballering.
Det har vært mange oppslag i massemedia, TV og radio samt populærvitenskapelig publikasjoner, og flere av aktørene har holdt foredrag på ulike konferanser og tilstelninger. »

Juryen i Optimeringsprisen 2017 har bestått av: Asle Isaksen, Plastforum, Kari Bunes, Emballasjeforeningen, Egil Harstad, Asko og Thomas Weihe fra DLF

Fakta om REforReM

Dette er et treårig næringsrettet innovasjonsprosjekt, finansiert av Norges Forskningsråd og de deltakende bedriftene.

Prosjektets overordnede ide er å bidra til redusert matsvinn gjennom å utvikle og utnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger som er tilpasset forbrukernes adferd og behov ut fra et svinnreduserende ståsted.

Deltakere i prosjektet (i alfabetisk rekkefølge): BAMA Gruppen AS, BWL Maskin AS, Døvigen AS, Grilstad AS, Halvard Lerøy/ Sjømathuset, Lauvsnes Gartneri, Lexit Group, Matvett, Nofima AS, RPC Bebo Food Packaging, Tommen Gram AS Wipak Norway og Østfoldforskning AS.

Du kan lese mer om prosjektet her.

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter