- Senteret får en viktig rolle i å hjelpe oss med å ta veivalg og lage strategier for å videreutvikle den blå økonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg.
- Senteret får en viktig rolle i å hjelpe oss med å ta veivalg og lage strategier for å videreutvikle den blå økonomien, sier fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Morgan Lillegård © Nofima

Kunnskapsnav om hav og Arktis

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge fem millioner kroner til et nytt senter for hav og arktiske spørsmål. Senteret legges til Tromsø og Nofima skal ha sekretariatet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

– Vi er svært glade for at Regjeringen vil legge et slikt senter til Tromsø. Her blir det viktig at vi både øker kunnskapen om hav og arktiske spørsmål, og ikke minst utnytter den kunnskapen som allerede finnes blant samarbeidspartnerne. Dette skal bli et nav for all den kunnskapen som er i Norge innenfor dette området, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

På en pressekonferanse i Tromsø 12. oktober sa fiskeriminister Per Sandberg (FrP) det slik:

– Senteret skal samle all den kunnskapen vi har i Norge, og bruke den for å gi råd om riktige veivalg og strategier fremover. Denne regjeringen har bevilgingene til forskning. Den økte kunnskapen skal brukes til innovasjon og omstilling.

Senteret skal bygge på gjeldende kunnskap og forskning, som skal sammenstilles og analyseres. Resultatene skal formidles både nasjonalt og internasjonalt.

I en pressemelding skriver Sandberg:

– Senteret skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptatt av hav og arktiske spørsmål, og vil få en viktig rolle i å hjelpe oss med å ta veivalg og lage strategier for videreutvikling av den blå økonomien.

– Vi opplever store endringer knyttet til klima, miljø, demografi, økonomi og teknologi som påvirker grunnlaget for høsting og verdiskaping i nordområdene og Arktis. Det er behov for tverrfaglige analyser av hvordan Norge sine interesser og handlingsrom som hav- og kystnasjon blir påvirket, sier næringsminister Monica Mæland (H) i samme pressemelding.

Før senteret er i drift fra 1. januar 2018, skal en styringsgruppe utarbeide arbeidsplan og modell for styring, ledelse, organisering og drift av det nye senteret. Det skjer på bakgrunn av mandat og oppdragsbrev som skal utformes i samråd med flere departementer.

Styringsgruppens medlemmer blir Anne Husebekk (UiT), Sissel Rogne (Havforskningsinstituttet), Ole Arve Misund (Polarinstituttet), Øyvind Fylling-Jensen (Nofima), Salve Dahle (Akvaplan Niva) og Inger Solberg (Innovasjon Norge). Gruppen skal ledes av Husebekk.

Senteret blir lokalisert til Framsenteret.

 

Relatert innhold