Kom og prat med oss og hør foredrag på Nofima sin stand i kunnskapsteltet A2 bak hallen (se rød ring). Der står vi sammen med andre FoU-virksomheter. Illustrasjon: Nor-Fishing stiftelsen.

Hør foredrag om havbruksforskning på Nofimas stand på Aqua Nor

Onsdag og torsdag klokken 11, 13 og 15 under Aqua Nor, kan du høre korte foredrag om Nofimas forskning på akvakultur, på stand A2-630 i kunnskapsteltet bak hallen.

Kontaktperson
Portrettbilde av Reidun Lilleholt Kraugerud
Reidun Lilleholt Kraugerud

Kommunikasjonsleder Akvakultur
Tlf.: +47 481 97 382
reidun.lilleholt@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf.: +47 909 65 133
chris.noble@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Turid Mørkøre
Turid Mørkøre

Seniorforsker
Tlf.: +47 930 37 001
turid.morkore@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 472 60 878
kine.karlsen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Bjørn Tore Rotabakk

Foredragsserien starter opp onsdag formiddag med tung vekt på fiskevelferd, med lansering av kompendium i beste praksis for lakseluskontroll og håndbok for fiskevelferd.

‒ Vi vil gi vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap om fiskevelferd, som gjør det enklere for dem som påvirker fiskens velferd, å ta gode valg, sier Åsa og Chris.

Kompendiet og håndboken de presenterer er fra FHF-prosjektene FISHWELL (fiskevelferd hos laksefisk) og MEDFRI – medikamentfri lakseluskontroll.

Foredragsserien følger opp med tema som filetkvalitet, bærekraftsportal, avl, sykdomsresistens og epigenetikk.

Foredragene blir for det meste på norsk. Nofima-forskerne blir på stand også etter foredraget for å prate med de som er interessert i å vite mer.

Onsdag kl. 11:

 • Åsa Espmark og Chris Noble: Lansering av «beste praksis» kompendier i MEDFRI og FISHWELL

Onsdag kl. 12:50 (NB: ny tid):

 • Turid Mørkøre: Kvalitet – velferd, to sider av samme sak?
 • Kine Mari Karlsen: Fakta om helhetlig bærekraft samles i bærekraftportal

Onsdag kl. 15:

 • Solomon Antwi Boison: Epidemiological effects of disease resistance (engelsk)
 • Hanne Johnsen: Epigenetikk og potensialet som ligger i å bruke kunnskapen om epigenomet til å oppnå en mer robust fisk

Torsdag kl. 11:

 • Turid Mørkøre: Kvalitet – velferd, to sider av samme sak?
 • Kine Mari Karlsen: Fakta om helhetlig bærekraft samles i bærekraftportal

Torsdag kl. 13:

 • Solomon Antwi Boison: Epidemiologiske effekter av sykdomsresistens
 • Hanne Johnsen: Epigenetikk og potensialet som ligger i å bruke kunnskapen om epigenomet til å oppnå en mer robust fisk

Torsdag kl. 15:

 • Bjørn Tore Rotabakk: Lakseforedling: Er direkteprosessering laksenæringens fremtid?

Bilde fra Nofimas stand under Nor-Fishing 2016.

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter