Sileshi Gizachew Wubshet er utpekt som et av Norges fremste unge forskertalent. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Fremragende forskertalent med verden i sikte

Sileshi Gizachew Wubshet er utpekt som et av Norges fremste unge forskertalent. Nå har Nofima-forskeren fått nesten sju millioner fra Norges forskningsråd til et prosjekt han virkelig brenner for.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Sileshi Gizachew Wubshet

Dette er FRIPRO:

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena i regi av Norges forskningsråd som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

FRIPRO skal bidra til økt internasjonal mobilitet for forskere tidlig i sin karriere og til at norske søkere når opp i konkurransen i internasjonale finansieringsordninger.

FRIPRO er delt inn i tre aktiviteter fordelt på fagområder:

  • Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap – FRIHUMSAM
  • Fagkomiteen for medisin, helse og biologi- FRIMEDBIO
  • Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi – FRINATEK.

Det handler om å kombinere restråstoff, flere avanserte analysemetoder og farmakologi i kampen mot livsstilssykdommer som fedme og diabetes. Med tung kompetanse på flere forskningsfelt, forskningsiver og lovende ideer, er 30-åringen klar til å går løs på de neste tre årene i sitt forskerliv.

«Combining FTIR-based Screening with Ligand Fishing Technologies for Facilitated Discovery of Antidiabetic Peptides in Protein Hydrolysates» er den formelle tittelen på prosjektet som i sterk konkurranse nådde helt opp da Forskningsrådet utlyste tildeling til unge forskertalenter.

Det vanskelige navnet på prosjektet innebærer at Sileshi Wubshet kombinerer separasjons- og analysemetodene spektroskopi, kromatografi og molekylær biologi for å avdekke diabeteshemmende bestanddeler i restråstoff fra kyllingproteiner og meieriproduktet myse.  Prosjektet kobler sammen flere av Nofimas fagfelt.

Enorm mulighet

Av 135 søkere til «Unge forskertalenter» hos Norges forskningsråd ved siste tildeling, ble kun 14 innvilget. Den unge Nofima-forskeren er mer enn glad for at nettopp hans prosjekt nådde opp i tildelingen av Frie prosjektmidler i 2016. Sileshi Wubshet brenner for fagfeltene spektroskopi og avansert kjemi og farmakologi. Å kunne kombinere alle tre i et helt konkret prosjekt, er en drøm som går i oppfyllelse.

– Dette er en enorm mulighet for meg, og et stort skritt forover i min forskerkarriere. Jeg er takknemlig og svært glad, sier den unge Nofima-forskeren.

Finansieringen gjennom «Unge forskertalenter» er beregnet på unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet. I dette bildet passer Sileshi Wubshet godt inn.

Sitt ståsted i Nofima karakteriserer han som et meget motiverende miljø.

– Som forsker ønsker jeg ikke å bare publisere vitenskapelige artikler fra et akademisk perspektiv. Jeg ønsker også å være med på å utvikle noe konkret som kan komme verden til gode. Når du går i laben og vet at det du gjør faktisk kan komme ut på et globalt marked og bety noe for folkehelsen, gir det et helt nytt perspektiv og motivasjon. Jeg har fått en fantastisk mulighet til å få ting til å skje med midlene fra Forskningsrådet og min plattform i Nofima. Jeg ser virkelig fram til nye utfordringer, sier den entusiastiske, unge forskeren.

Flere kontinenter

Bare 30 år gammel har Sileshi Gizachew Wubshet utdanning og erfaring fra tre kontinenter og fem forskjellige land, og han har allerede publisert en rekke vitenskapelige artikler i løpet av karrieren.

Han er født og oppvokst i hovedstaden Addis Abeba i Etiopia. I 2007 tok han bachelor i kjemi på universitetet i hjembyen. Den danner grunnlaget for det som ser ut til å bli en lovende forskerkarriere. Bachelor-resultatet var så godt at den unge kjemikeren fikk stipend for å fortsette utdannelsen i Europa. Slik havnet han i byen og universitetet Lille i Frankrike, der første året av masterstudiet ble gjennomført. År to i masterforløpet kom han til Universitetet i Bergen. Og i 2010 ble masteren avlagt med spektroskopi og kjemisk analyse som tema.

– Jeg begynte faktisk med planter i spektroskopien. Om hvordan man kunne hente ut ekstrakter og pigmenter.

Fra masteroppgave i Bergen bar ferden videre til Universitetet i København og doktorgradsstudier i 2010. Tre år senere var doktorgraden i analytisk kjemi et faktum. Umiddelbart etter avlagt PhD, fikk den talentfulle forskeren postdoktorstilling ved universitetet i København. Utviklingstrangen førte imidlertid til at han ville jobbe med et prosjekt han selv hadde skapt fra starten av. Og med finansiering fra det danske forskningsrådet, havnet han slik ved det nasjonale instituttet for helse i Baltimore i staten Maryland i USA. Det forskningsprosjektet som nå har fått finansiering, var i støpeskjeen.

Men Sileshi Wubshet ønsket å komme tilbake til Norge – av en helt spesiell grunn. Under oppholdet i Bergen møtte han nemlig sin norske kjæreste, også hun opprinnelig fra Etiopia. Den ledige forskerjobben på avdelingen Råvare og prosess i Nofima i 2015, passet ham derfor like perfekt som hans kompetanse passet Nofima.

Brikkene la seg vakkert på plass: I desember i fjor kom bevilgningen for «Unge forskertalenter». Og i februar ble Sileshi og kjæresten Betty foreldre til ei lita jente.

Helseaspektet i mat

Prosjektet han nå skal i gang med, varer i tre år. Tildelingen er altså på nesten sju millioner kroner. I juli starter han opp for fullt. Den talentfulle unge forskeren er nå i posisjon til å ansette en egen postdoktor i prosjektet. Med seg på laget har han også de erfarne Nofima-forskerne Nils Kristian Afseth og Svein H. Knudsen. Kontakter og kompetanse fra utdanningsløpet er også med. Samarbeidspartnere i prosjektet er både Københavns Universitet (KU) og National Institute of Health i Baltimore. I tillegg er industriaktørene Tine og Norilia også partnere i det det som betegnes som et næringsrettet prosjekt med stor forskningshøyde.

– Helseaspektet i mat; å jobbe med det gir et fint perspektiv til det jeg holder på med i Nofima. Jeg ser potensialet i helseaspektet knyttet til biprodukter. Den store utfordringen er hvordan finne bioaktivene – de helsebringende komponentene – i restproduktene fra kyllingslakterier og meierier. Det er ganske komplekst materiale, sier forskeren.

Nå jobber han med å kombinere kunnskapen om spektroskopi, kromatografi og analytisk kjemi til å designe analytisk teknologi som gjør det mulig å oppdage disse verdifulle peptidene fra biprodukter. Det optimale målet: Å etablere en forskningsplattform for analytisk arbeid innenfor de aktuelle fagfeltene.

Bred plattform

Hvorfor nettopp han og hans prosjekt nådde opp i den harde konkurransen, syns Sileshi Gizachew Wubshet det er vanskelig å svare på.

– Men personlig er jeg glad for at jeg har fått mulighet til å bruke tid i ulike laboratorier, med ulike kulturer og måter å tenke på. Ulike mennesker og ulike miljøer har kanskje gitt meg en bred plattform å se min forskning ut fra, og har gitt meg kunnskap om så vel spektroskopisk som kjemisk analyse. Jeg har jobbet med både planter og animalske restråstoff. Og jeg har hatt også en farmasøytisk tilnærming, smiler den sympatiske unge forskeren.

Hvor ser du deg selv om ti år?

– Da ser jeg meg selv som en etablert forsker – forhåpentlig med internasjonal anerkjennelse. Nofima er for meg en fin og riktig arbeidsplass fordi jeg får muligheten til å bygge både kompetanse og nettverk. Jeg får jobbe i akademia, men også i samarbeid med industrien, sier Sileshi Gizachew Wubshet begeistret.

En heldig mann

Jens Petter Wold, Svein H. Knutsen og Nils Kristian Afseth er etablerte forskere i Nofima og Sileshi Wubshets samarbeidspartnere i analyseprosjektet som nå skal i gang. Det er han svært glad for.

– Det er de som har motivert meg til å gå i gang med dette. Uten gode og motiverende kolleger ville jeg ikke kjent til muligheten til å søke om slike midler. Jeg er en heldig mann, slår han fast.

 Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold