Snøkrabbe
Snøkrabbe. Foto: Lidunn Mosaker Boge / Nofima

Samler all kunnskap om krabbe

Når Nofima samler all sin kunnskap om krabbe, er kvalitet og omfang så gjennomgripende at det gir anerkjennelse og begeistring i fagkretser. Nå publiseres Nofima-forskernes samling av etablert kunnskap og forskningsresultater om kongekrabbe og snøkrabbe i den velrennomerte vitenskapelige journalen «Reviews in Fisheries Science & Aquaculture».

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Grete Lorentzen
Grete Lorentzen

Seniorforsker
Tlf.: +47 995 54 336
grete.lorentzen@nofima.no

Håpet og ønsket er at den samlede kunnskapen skal nå den forholdsvis ferske snø- og kongekrabbenæringen i Norge så bredt som mulig, og gi konkret nytte til næringen. I tillegg vil et review være av interesse for andre forskningsmiljø nasjonalt og internasjonalt.

– I et review vises bredden på et tema. Når det kommer til forskning på kongekrabbe og snøkrabbe, dekker vi i Nofima hele verdikjeden – også når det kommer til kunnskap. Ved å sette bitene i verdikjeden sammen, får vi et helhetlig bilde av det forskningsarbeidet som er gjort, og kan se kunnskapen i sammenheng. Det har vært svært lærerikt, sier seniorforsker Grete Lorentzen i Nofima.

Open access

Hun har sammen med kollegene Gøril Voldnes, Ragnhild Dragøy Whitaker, Ingrid Kvalvik, Birthe Vang, Runar Gjerp Solstad og Sten Siikavuopio fra Nofima og Marte Renate Thomassen fra Universitetssykehuset Nord-Norge skrevet den vitenskapelige artikkelen som, i den aktuelle utformingen, kalles et review. Tittelen er «Current status of the red king crab and snow crab industries in Norway» – «Dagens status for kongekrabbe- og snøkrabbeindustrien i Norge». Artikkelen blir nå publisert med det som på fagspråket heter open access – det betyr at den blir gratis tilgjengelig for alle som måtte være interessert.

– Det koster en del å kjøpe open access for en artikkel, men vi gjør det fordi vi mener kunnskapen bør være tilgjengelig for alle som er interessert, sier Grete Lorentzen.

Kritisk bedømmelse

Før en vitenskapelig artikkel blir antatt i en vitenskapelig journal, blir den underlagt svært kritisk bedømmelse av fagpersoner. Det har også vært tilfelle for reviewet fra Nofima-forskerne. Tilbakemeldingen er av det slaget en forsker kan drømme om:

«Jeg har fått artikkelen gjennomgått, og anmelderne sier de har prøvd hardt å finne noe å kritisere, men de kan ikke finne noe. Slikt skjer ikke ofte, så det er en fornøyelse å akseptere deres rapport», sier den anerkjente skalldyreksperten, professoren Sandra Shumway, i tilbakemeldingen til forskerne bak reviewet.

Nofima har i mange år vært langt framme i forskningen på to arter i havet som er forholdsvis nye i norske farvann, og som representerer stor verdi. Ved å forske på fangst, levendelagring, prosessering, farer forbundet med å jobbe i krabbenæringen, biprodukter og marked, har matforskningsinstituttet skaffet seg bred og omfattende kunnskap om de fleste aspekter ved næringen. Det er denne bredden som nå er samlet.

Ny innsikt og inspirasjon

– Vi har tatt for oss hele prosessen fra fangstledd til marked for to arter som er relativt nye og ukjente i Norge. Så langt vi kjenner til, er det ikke skrevet noe tilsvarende på snø- og kongekrabbe fra andre steder i verden, sier Lorentzen.

For kollegiet av forskere med ulikt ståsted i Nofima, har det å jobbe med samlingen av kunnskap, også gitt ny innsikt og inspirasjon.

– Som forsker jobber man ofte i sine små «bokser» av fagfelt. Mitt heter prosess. Ved å jobbe med dette reviewet, har jeg lært meg mye mer om den samlede forskningen på krabbe. Det å jobbe i team på tvers av fag, har vært både svært lærerikt og interessant. Og å kunne vise bredden i forskningen, inspirerende for kommende prosjekter, sier Grete Lorentzen.

Utfordringer framover

Om krabbenæringen er forholdsvis ny i Norge, er den på ingen måte ubetydelig. I 2016 ble det eksportert kongekrabbe for rundt 529 millioner kroner og snøkrabbe for 338 millioner kroner. Og næringen vokser.

I reviewet, slår forskerne fast at kommersielt fiske etter kongekrabbe og snøkrabbe er blitt viktig for norsk sjømatindustri, og at næringen har måttet skaffe seg kunnskap om arter som fordrer teknologi og prosessering helt forskjellig fra tradisjonelt fiske.

«Hovedutfordringen for begge krabbearter vil være å optimalisere og forbedre eksisterende behandlingsbetingelser og øke verdsettelsen for biprodukter som olje, protein og skall. For kongekrabbe må det utvikles mer kostnadseffektive system for levendelagring, både om bord og på land, for å sikre dyrevelferden under transport til markedet», heter det i reviewet.

For snøkrabben, som er en mer kuldekjær art en kongekrabbe, har det å holde den levende i fangenskap, vist seg å være en større utfordring.

«For fangst og salg av levende snøkrabben vil hovedutfordringen være å redusere dødeligheten ved å utvikle bedre teknologiske løsninger underlevendelagring samt forstå dyrenes biologiske krav, slås det fast.

 

 Markedsforskning    Næringsøkonomi    Sjømatindustri  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker