Som mange andre skalldyr får snøkrabben en fin rødfarge på skallet når den er kokt.
Som mange andre skalldyr får snøkrabben en fin rødfarge på skallet når den er kokt. Foto: Audun Iversen/Nofima

«Vi velger norsk snøkrabbe fordi den er billigst»

Kronikk

Dette uttalte en amerikansk importør på sjømatmessa i Boston i slutten av mars. Er det virkelig slik vi vil at norsk krabbe skal oppfattes?

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Gøril Voldnes
Gøril Voldnes

Forsker
Tlf.: +47 926 40 722
goril.voldnes@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym

KRONIKK

Kronikken ble først publisert hos Fiskeribladet 29. april 2017.

Norsk kvote på kongekrabbe er i år i overkant av 2000 tonn, i tillegg blir det fanget et mindre kvantum fra ikke-regulert område vest for 71 grader. Sammenlignet med Russland, som har økt sin kvote til over 25 000 tonn i 2017, er vi en liten aktør. På snøkrabbe er vi også for marginale aktører å regne ute i verden, hvor Canada er desidert største, men hvor også både Alaska og Russland har en dominerende posisjon.

Å ta markedsandeler fra etablerte aktører med store kvoter er vanskelig og ressurskrevende, både økonomisk og i forhold til tid. En kjent taktikk for å komme inn i marked under slike forhold er å tilby lavere pris. Er det rett strategi å satse på segmenter der norsk krabbe blir valgt på grunn av lavest pris? Vil vi ikke heller høre at importørene velger norsk krabbe på grunn av kvaliteten og at de er villige til å betale for den?

Stor etterspørsel

Det er nå «selgers marked» ute i krabbespisende land. Det betyr at etterspørselen er høyere enn tilgjengelig mengde produkt. Den globale tilførselen av rød kongekrabbe sett i forhold til kvoten er relativt stabil fra i fjor, men kineserne har nå, i motsetning til tidligere, begynt å kjøpe store mengder levende krabbe. Prisen på kongekrabbe har derfor nådd en «all time high» i andre store krabbemarkeder som USA, Japan og Sør-Korea. Når det gjelder den globale tilførselen av snøkrabbe er den lavere i 2017 enn i 2016, på grunn av reduserte kvoter i Alaska og deler av Canada. Et annet moment som har ført til reduksjon i krabbevolumene er betydelig mindre ulovlig fanget krabbe.

Ulovlig fanget krabbe i russisk del av Stillehavet har vært en stor utfordring, hvor store mengder krabbe har blitt dumpet inn i markedene og skapt en vanskelig situasjon for konkurrerende land. Avtaler mellom Russland og henholdsvis Korea og Japan har bedret situasjonen de siste par årene, og i Korea konkurrerer nå russerne med samme pris som andre krabbenasjoner. Kina har ikke inngått en slik avtale med russerne, og det selges store mengder russisk krabbe til Kina – både lovlig og ulovlig fanget. Det har ført til en kraftig prisøking på krabbe både i USA, Japan og Sør-Korea.

Fryst krabbe til amerikanerne

Vi intervjuet en rekke sentrale krabbeimportører og produsenter som deltok på den store sjømatmessen SeafoodExpo i Boston i mars. Der fikk vi vite at krabbemarkedet i USA hovedsakelig består av fryste krabbebein og klør, og en del krabbekaker (hvor andelen krabbe var svært varierende). På spørsmål om kvalitetspreferanser og krav, ble det nevnt at den måtte være passe salt og se ok ut på skallet. Ellers var det meste greit. Mangelen på krabbe gjorde at de var villige til å lempe både på kjøttfylde og innblanding av litt skadet krabbe. Ellers mente de at den norske krabben var forholdsvis lik krabben fra de andre landene, men valgte for tiden gjerne norsk snøkrabbe fordi den var lavere i pris, selv om den var mindre kjent og ble rangert lavere enn den fra Alaska, Canada og Russland.

Også på fiskemarkedet i Bronx, New York, var norsk snøkrabbe interessant på grunn av pris, men selgerne måtte jobbe for å få solgt den fordi den er mindre kjent. Når etterspørselen er høyere enn tilbudet, er det betenkelig at norsk krabbe selges inn som billigere – ikke som tilsvarende eller bedre kvalitet. Hvor krabben kom fra var ikke særlig viktig, «Bare det ikke var kinesisk,» sa en av selgerne. Her har norsk krabbenæring en markedsjobb å gjøre.

Levende til et stort amerikansk-asiatisk marked

Men man spiser ikke bare fryste cluster i USA. En kinesisk restaurant i New York serverer levende norsk kongekrabbe på fem ulike vis, hvor de utnytter hver eneste del av krabba. Et supermarked i Queens, som retter seg mot den asiatiske delen av befolkningen, har et enormt utvalg levende sjømat. Begge disse plassene foretrakk norsk kongekrabbe, på grunn av bedre kvalitet og smak. Utfordringen var imidlertid at de ikke fikk tak i nok norsk krabbe.

I dette segmentet var fokuset på kvalitet, smak og opprinnelse. Her har vi virkelig muligheter til å differensiere vår norske krabbe og få betalt det dette fantastiske produktet fortjener. I amerikansk målestokk er levende krabbe til asiater et nisjemarked, men det bor tross alt rundt en million kinesere bare i New York. Så kommer de andre asiatiske befolkningene i tillegg. I forhold til mengden krabbe vi har i Norge, bør nettopp slike nisjer være mest interessant.

Vi i Nofima arbeider med flere forskningsprosjekter for å forbedre alle ledd i verdikjeden for konge-og snøkrabbe, som optimalisering av fangstmetoder, levende lagring, slakting, prosessering, forvaltning, restråstoff, bio-økonomi og marked. Vi ønsker å arbeide sammen med industrien for å gjøre norsk krabbe kjent i markedene og bidra til å øke preferanse og betalingsvilje for norsk krabbe. Norsk krabbenæring bør satse på høyt betalende nisjer hvor man kan markedsføre fortreffeligheten med produkter fra kalde, klare farvann, med kvalitet gjennom hele verdikjeden. Fisker vi mer krabbe, kan næringen vurdere andre segmenter som etterspør store volum.

 Markedsforskning  

Les mer om:

Relatert innhold