Forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker kan koste på seg et smil etter at Nofima på pilotfabrikken Biotep utenfor Tromsø har produsert kosttilskudd av rekeskall med blodtrykkssenkende effekt. Det som skjedde i lab lot seg også gjøre i fullskalaproduksjon. Driftssjef Sverre Aarøen med ryggen til. Foto: Lars Åke Andersen, Nofima

Forskningen dokumentert: Rekeskall senker blodtrykk

For ti år siden publiserte Nofima-forsker Asbjørn Gildberg en vitenskapelig rapport om helseeffekt av peptider, en kjede av aminosyrer som finnes i rekeskall. Etter flere kliniske tester har helsemyndighetene i Canada godkjent dokumentasjonen. Rekeskall som til nå har blitt kastet, kan bli gull verdt. De har blodtrykkssenkende effekt.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.whitaker@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen

Etter publiseringen for ti år siden har Tromsø-bedriften Marealis jobbet med helsekostproduktet ProCardix basert på rekeskall. For Marealis er dokumentasjonen fra Canada en avgjørende. De kan nå lansere produktet i Canada, og snart står USA og Europa for tur. De som ønsker å forebygge høyt blodtrykk tilbys nå et dokumentert og godkjent produkt som kan holde blodtrykket innenfor normale verdier. Bare i Norge er det over 850.000 mennesker som sliter med blodtrykket.

I første omgang blir produktet produsert på Biotep, Nofimas pilotanlegg utenfor Tromsø. Dette er en fabrikk som tilbyr bedrifter oppskalering fra laboratorium til produksjon i industriell skala.

Viktig godkjenning

– Tidligere har en nesten kunne du si hva som helst i reklamen for kosttilskudd, uten å måtte dokumentere det. I Norge og EU kom det i 2012 et pålegg om at offentlige myndigheter skal godkjenne helsepåstanden som er knyttet til et produkt før en får lov å bruke den i markedsføring. Liknende bestemmelser hadde da eksistert i Nord-Amerika og Japan i lengre tid, sier FoU-ansvarlig Jaran Rauø i firmaet Marealis.

– En offentlig godkjent helsepåstand krever klinisk vitenskapelig dokumentasjon. Denne har vi fått fram ved hjelp av forskningsmiljøer i Canada, Finland, USA, Tyskland og Tsjekkia. Dokumentasjonen er grunnlaget for at helsemyndighetene i Canada nå har godkjent produktet med en helsepåstand knyttet til blodtrykksdempende effekt.

Rauø venter at amerikanske myndigheter (FDA), samt norske og europeiske myndigheter nå følger Canadas eksempel slik at det blir mulig å markedsføre ProCardix i flere land.

Bare i Norge går over 850.000 mennesker på blodtrykksmedisin. ProCardix kan hjelpe til å forhindre at en får medisinsk høyt blodtrykk.

– Vi har ventet lenge på denne godkjenningen, og er nå i full gang med kommersialisering av produktet. Vi planlegger å selge både direkte mot forbrukermarkedet, og til andre selskaper som ønsker å bruke virkestoffet vårt i ulike kosttilskudd.

Forskning nytter

Historien om Marealis er historien om hvordan forskning og forskningsresultater, møysommelig innsats og modige investeringer kan komme samfunnet til gode. Både ved at de bidrar til bedre folkehelse og ved at de utnytter restprodukter fra rekeproduksjonen.

Går det som Marealis håper vil en i løpet av få år tilby flere vitenskapelig dokumenterte produkter for forebygging av sykdom.

– På grunn av at markedet for slike produkter er så stort, har vi vel egentlig aldri mistet troen på at dette skulle la seg gjøre. I tillegg er det også slik at når du først har begynt å bruke noen millioner så sitter det lengre inne å gi opp fordi at det å stoppe garantert vil gjøre investeringen bortkastet, sier Semming Semmingsen som er styreleder i Marealis og eier i Stella Polaris.

Viktig infrastruktur

Samtidig har virkemiddelapparatet vært en viktig bidragsyter, og anlegget for industriell oppskalering som er etablert i Kaldfjorden, Biotep, har vært avgjørende for å ta produktet fra laboratoriet til markedet.

– Uten støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunn samt tilgang til Biotep-anlegget ville vi brukt enda lengre tid og slitt enda mer med å utvikle produktet. Nå er vi klar for å selge et nytt produkt som det ikke finnes maken til i verden! sier Jaran Rauø.

– Vi er selvsagt glad for at vår forskning er direkte implementerbar for norsk næringsliv. Vår forskning skal alltid være anvendbar og som direktør blir jeg stolt når jeg hører slike resultat. Den imponerende jobben som Marealis har gjort viser hvor krevende det kan være å få et produkt fra forskningslaboratoriet og ut i markedet, sier Øyvind Fylling-Jensen i Nofima.

 Marin bioteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.