Per Berg, direktør for FoU og nyskapning i Nortura. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

- Forskning skaper nye muligheter

Tett samarbeid mellom forskning og industriutvikling er oppskriften for framtidens matproduksjon. Det ble slått ettertrykkelig fast under Matforskningsdagen hos Nofima på Ås.

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

– Vi har ikke råd til å la være, fastslo Per Berg, som er direktør for FoU og nyskapning i Nortura.

– Forskning skaper nye muligheter. Innovasjon skaper ny virkelighet, oppsummerte han dagen.

Nofima hadde invitert matindustrien til en interaktiv dag på Ås i forbindelse med lansering av de fire strategiske programmene InnoFood, FoodSMaCK, FoodMicroPack og SunnMat som alle representerer fremtidens muligheter på Matforskningsdagen.

Hva skal Tuva spise?

Tonen ble slått an av direktør for Nofimas Mat-divisjon, Camilla Røsjø. Hun tok utgangspunkt i hva barnebarnet Tuva (1 ½) skal spise om 30 år.

– Den største utfordringen vi står ovenfor i fremtidens matproduksjon, er matsikkerhet. Vi må produsere nok mat, trygg mat og sunn og god mat, sa Røsjø.

795 millioner mennesker i verden lider av under- eller feilernæring. 38 millioner dør hvert år av ernæringsbasert sykdom og 400.000 dør hvert år av matbåren smitte.

Og i den rike delen av verden kommer en ny ung generasjon inn som en krevende forbrukergruppe.

Divisjonsdirektør Camilla Røsjø Foto: Anne-May Johansen, Nofima

– De krever mat produsert i lys av aspekter som helse, klima og miljøpåvirkning og nytelse. Og så skal det være lettvint, påpekte divisjonsdirektøren.

Nasjonale trender som økologisk mat, lokalprodusert mat og «fri for»-mat – fri for gluten, laktose eller sukker – spiller også inn i framtidens matproduksjon.

– Bærekraft, teknologiutvikling og personlig mat, oppsummerte Camilla Røsjø som ledetrådene for den maten som skal produseres framover.

– Så hva skal Tuva spise om 30 år? Det er det de strategiske programmene til Nofima skal gi svar på, slo divisjonsdirektøren fast med et smil.

 

Relevans og synlighet

Det er Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) som finansierer de fire strategiske programmene i Nofimas divisjon Mat. Det er bevilget 300 millioner kroner fordelt på fireårsperioden 2017-2020.

Programlederne for de strategiske programmene i Nofimas divisjon Mat er – fra venstre: Cathrine Finne Kure, Eva Veiseth-Kent, Antje Gonera og Jens Petter Wold. Foto: Anne-May Johansen, Nofima

Anne Kathrine Fossum er leder i FFL. Hun formante forskere og industri til å ivareta strategisk og faglig utvikling med en helhetlig tilnærming, der relevans og synlighet er stikkord.

Etter at de fire programmene var presentert av respektive programledere i Nofima, og Harry Barraza, som leder innovasjonsarbeidet i det nordiske meieriproduktkonsernet Arla, hadde redegjort for hvorfor han mener framtida for meieribransjen er avhengig av innovasjon og forskning i verdensklasse, var det den norske industrien sin tur til å komme med innspill til hvordan forskning og utvikling best kan ivaretas i framtiden – sett fra deres synsvinkel. Både Per Berg i den nasjonale storprodusenten av egg og kjøtt, Nortura, og produktutvikler Siri Evensen i det betydelig mindre selskapet Millba, som produseres amerikanske kaker, understreket viktigheten og nytten av samarbeidet med matforskningen.

Resultater                

– Hvor hadde vi vært i dag uten forskning og utvikling, spurte Per Berg, som slo fast at det i dag ikke brukes nok penger på dette viktige arbeidet.

– Det er ufattelig viktig at vi har finansieringsordninger som fungerer, framholdt han.

Selv om Berg roste matforskningsinstituttet av å åpenbart ha rettet sin virksomhet mer inn mot det som er matnyttig for industrien, var rådet til forskerne å bli enda mer målrettet.

– Vi må se resultater av forskningen. Hva kan Nofima bidra med? Still spørsmålet flere ganger, og stress oss litt. Tilby oss kompetanse, vis oss forretningsforståelse og bygg internasjonale nettverk. For å bidra til å ta oss videre, må dere vite hva som skjer ute i verden, oppsummerte Per Berg.

Stevnemøter

Også Siri Evensen i Millba, som gjennom flere prosjekter gjennom hele 2000-tallet har samarbeidet med Nofima, framholdt nytten i kunnskapen fra forskerne i utviklingen av nye produkter.

Siri Evensen i Millba AS. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

– Det er mye kunnskap i dette huset, som vi gjennom samarbeid får høste av. Vi har lært mye gjennom å jobbe opp mot folkene i Nofima. Jeg tror vi kommer til å ha mye nytte og glede av dere også fremover, sa Evensen.

Seniorforsker Antje Gonera, som leder InnoFood-prosjektet og ved innledningen av dagen, håpet den skulle resultere i flere «stevnemøter» med industriaktørene, fikk ønsket sitt oppfylt i fullt monn.

– Vi vil i hvert fall ha flere dater med dere, slo Siri Evensen i Millba fast.

De strategiske programmene
  • InnoFood Hovedmål med dette forskningsprogrammet er å bidra til økt og bærekraftig vekst i næringsmiddelindustrien gjennom økt innovasjonsevne i verdikjeden for mat. Programleder: Antje Gonera
  • FoodSMaCK En målsetting for norsk matindustri er lønnsom produksjon av bærekraftig og sunn mat som appellerer til forbrukerne. FoodSMaCK er et tverrfaglig forskningsprogram som adresserer disse behovene. Programleder: Jens Petter Wold
  • FoodMicroPack Ny kunnskap for produksjon og frambud av trygg og holdbar mat, optimale emballeringsløsninger og redusert matsvinn. Programleder: Cathrine Finne Kure
  • SunnMat Bærekraftig utnyttelse av norske matråvarer med fokus på helsefortrinn og generell kvalitet. Programleder: Eva Veiseth-Kent

Relatert innhold