Jelena Kolarevic og Vasco Mota tar uttak i CtrlAQUA prosjek. Foto: Terje Aamodt
Nofima-forskerne Jelena Kolarevic og Vasco Mota pryder forsiden til årsrapporten 2016 for CtrlAQUA SFI. Foto: Terje Aamodt©Nofima.

Årsrapport: Innovativt år for CtrlAQUA

I sitt andre år har forskere, oppdrettere og teknologileverandører i CtrlAQUA senteret forsket frem ny kunnskap om oppdrett i lukkede anlegg. Kunnskap som vil bidra til å nå senterets ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer til hyllevare.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Åpne lesevennlig versjon av årsrapporten, eller last ned utskriftsvennlig versjon.

I årsrapporten til CtrlAQUA får du lese om blant annet:

  • Gjennom flere storskala forsøk har vi nå demonstrert at lukkede anlegg kan være en løsning på lakselusproblemet. Vi har funnet lite lus, i de fleste tilfellene ingen lus, i anleggene vi har testet. Vi har en stor portefølje av anlegg i CtrlAQUA, og anlegg vi har testet er landbaserte anlegg med resirkulering (RAS), og ulike typer flytende lukkede anlegg i sjø (S-CCS).
  • Andre fordeler vi har demonstrert i 2016 er at flere oppdrettslaks i slike systemer overlever frem til 1 kilo, og de vokser like bra.
  • Vi studerer mikroparasitter som virus og bakterier, i to typer S-CCS og i RAS. Når disse forsøkene er ferdige, sitter vi på et verdifullt datasett som vil være et nyttig verktøy for videre forskning, og for å kontrollere sykdomsutbrudd i lukkede anlegg.
  • Vi har fått dypere innsikt i hvor mye partikler som er optimalt i vannet hvor laksen lever. Overraskende nok er det ikke alltid best med minst mulig partikler. Mer forskning må til.
  • For å minimere produksjonskostnader i lukkede anlegg er det en fordel med høy fisketetthet, men det må ikke gå ut over fiskens velferd og helse. Dette har vi målt, og funnet at valg av teknologi og vannkvalitet påvirker hvor stor tetthet fisken tolererer.
  • Våre forskere har også funnet at lakseskinnet gir informasjon om toleranse for både fisketetthet og teknologi, og fungerer som en levende sensor.
  • Vi har funnet utfordringer med hydrodynamikken, altså strømningen av vann og partikler i vannet, i de største tankene (karene) som blir brukt i lukket oppdrett. For å løse dette har vi utviklet datastyrte strømningsmodeller (computer-based flow models), slike som blir brukt for å konstruere nye fly og skip. Modellene blir verdifulle for videre forskning på hvordan man skal konstruere store kar for lukkede anlegg.

I årsrapporten kan du også lese intervju med tre næringsaktører i senteret og fire studenter, og høre deres erfaringer og meninger om fremtidens oppdrett.

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Det norske instituttet Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 14 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi    Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker