Seniorforsker Aleksei Krasnov og kolleger bygger stein på stein i forståelsen av laksens immunforsvar. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.

Vil sjekke om laksen er frisk

Nå vil forskere utvikle standardiserte verktøy som oppdrettere kan bruke til å overvåke helsen til fisken sin. Med det kan de finne ut om laksen er klar til å bekjempe patogener før sykdom vises.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Aleksei Krasnov
Aleksei Krasnov

Seniorforsker
Tlf.: +47 64 97 04 84
aleksei.krasnov@nofima.no

Tiden rundt overgang fra ferskvann til sjøvann er en kritisk periode for oppdrettslaks. Det er det stadiet i livet til en oppdrettslaks da det er høyest risiko for å dø. Nye studier fra fiskehelseforskere i Nofima, viser at en vesentlig grunn til det, kan være svekket immunitet hos laksesmolt og laks i tilvekst, eller sagt på en annen måte, de har for lav immunkompetanse. Nå vil forskerne utvikle verktøy for å bedre og mer presist kunne analysere laksens immunkompetanse før og etter overgang til sjøvann:

‒ Vi har jobbet målrettet med dette i ti år nå, og i løpet av et nytt fireårig prosjekt som starter nå, tror vi at vi vil ha utviklet verktøy som er praktisk anvendbart, sier Aleksei Krasnov, seniorforsker i Nofima.

Slik er teknologien

Krasnov og kolleger har gjort funn som gjør at de med en prøve av blod eller vev kan analysere genaktiviteten og antistoffer og si noe om risikoen tilsynelatende frisk fisk har for å bli syk. En åpenbar fordel med slik kunnskap er at oppdretter kan rekke å påvirke immunforhold i positiv retning. Det kan være å fôre med helsefôr eller utsette stress, for eksempel lusebehandling.

‒ Hvis du er bekymret for helsen din og går til legen, vil legen ta blodprøve og analysere for noen indikatorer som viser om du er i faresonen for å bli syk. Det er omtrent det samme vi nå vil gjøre på laks, sier Krasnov.

Til det vil forskerne bruke kunnskap om aktiviteten til en rekke gener. Den kunnskapen har de tidligere bygget opp gjennom studier av laksens sykdommer og immunforsvar.

Internasjonalt fiskehelsesamarbeid

Det nye prosjektet er nylig startet opp etter finansiering fra Forskningsrådets Havbruk2 program, med Krasnov som prosjektleder. Nofimas fiskehelseforskere samarbeider med ledende forskningsmiljø i Skottland og Tyskland om dette prosjektet. Et viktig resultat av forskningen vil bli bedre forståelse av sammenhengen mellom immunstatus, helse og ytelse hos laks.

 Fiskehelse  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter