Nofimas forskere skal blant annet studere muligheter for å kunne redusere kompleksiteten i materialene og hvilken effekt dette vil ha på produktkvalitet og holdbarhet.

25 millioner til fremtidens «grønne» emballasje

«FuturePack» er et nytt stort forskningsprosjekt som skal utvikle ny kompetanse og teknologi for produksjon og gjenvinning av både fossile og biobaserte råvarer til produksjon av mer bærekraftig plastemballasje. Det handler om sirkulær økonomi i praksis.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Plast er et viktig emballasjemateriale på grunn av lav vekt og svært gode beskyttelsesegenskaper for matvarer i transport, butikk og hos forbruker. Bedre beskyttelse fører til mindre matsvinn. Men fremtidens plastemballasje må bli mer miljøvennlig gjennom høyere andel fornybar, biobasert og gjenvunnet plast. Dette vil bidra til både lavere CO2 utslipp, bedre ressursutnyttelse og mindre forsøpling. Disse temaene blir sentrale i FuturePack prosjektet.

I dag finnes det ikke gode nok gjenvinningsløsninger for plastemballasje. Derfor tok Grønt Punkt Norge initiativ til dette prosjektet. Prosjektet skal ledes av Norner Research AS som i lengre tid har hatt et sterkt strategisk fokus på sirkulær økonomi i plast verdi kjeden med både gjenbruk av plast materialer og riktig bruk av biobaserte materialer.

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima har ansvar for den delen av forskningen som er knyttet til materialegenskaper, emballeringsteknologi og matkvalitet.

– Vi kommer til å undersøke bruk av resirkulert materiale til matemballasjeformål. I dag benyttes mange materialer til mat som er sammensatt av flere typer plastmaterialer. Dette vanskeliggjør effektiv resirkulering og materialgjenvinning. Noe av arbeidet i denne arbeidspakken vil inkludere å studere muligheter for å kunne redusere kompleksiteten i materialene og hvilken effekt dette vil ha på produktkvalitet og holdbarhet, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen. Hun vil være ansvarlig for forskningsbiten fra Nofimas side, og er på jakt etter en PostDoc som ønsker å jobbe med mulighetene til resirkulerbar plast.

Fakta om prosjektet

FuturePack er hovedsakelig finansiert av Norges forskningsråd gjennom BIA-programmet (Brukerstyrt InnovasjonsArena). I tillegg til Norner og Nofima deltar også forskningsmiljø fra Papir- og Fiberinstituttet (PFI), Østfoldforskning og NTNU IKP. Industribedriftene som deltar i prosjektet og støtter dette økonomisk er: Bama, BEWI, Elopak, Grønt Punkt, Norgesgruppen, Nortura, ROAF og Tine. En internasjonal rådgivende styringsgruppe består av Ineos, Unilever og EPRO.

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold