Nofima inngår lisensavtale i Australia

Nofima har nylig signert en avtale som gjør at selskapets unike kråkebollefôr kan lisensproduseres i Australia og New Zealand. Avtalen er signert med investeringsselskapet Kaston International AS som utvikler dette under navnet Urchinomics.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Kjell-Åge Rognli
Kjell-Åge Rognli

Forretningsutviklingssjef
Tlf.: +47 900 44 179
Kjell-Age.Rognli@nofima.no

Fra før har partene signert tilsvarende avtaler for Japan, Canada og USA.

Med den siste signeringen på plass kan Nofimas helt spesielle fôr lisensproduseres i mange av de viktige kråkebollerregionene i verden.

Villfangede kråkeboller

Fôret er et spesialfôr beregnet på oppdrett av villfangede kråkeboller. Det har helt spesielle egenskaper som gjør at kråkebollene på to måneder kan de øke rogninnholdet fra fem til 25 prosent. For fiskerne er dette avgjørende for å øke inntekten på kråkebollene.

Samarbeid med Norge. Japanske kråkeboller spiser fôr fra matforskningsinstituttet Nofima.

Fôret er utviklet av forskere ved Nofima i Bergen og Tromsø. Foto: Noriko Hayashi/Nofima

Rognen som kalles gonade, er godt betalt dersom den er av riktig konsistens, farge og smak. På dette området gjør Nofimas fôr det meget godt i blindtester. Fôret er utviklet av forskere i Tromsø, Bergen og Ås.

– Lisensavtalen med Kaston International er viktig for å sikre kommersiell tilgjengelighet av forskning som bidrar til mer bærekraftig produksjon av kråkeboller, sier Kjell-Åge Rognli, forretningsutviklingssjef i Nofima.

Testet i Japan

Urchinomics har siden 2014 testet ut dette foret i Miyagi i Japan med gode resultater, og det ble i 2016 inngått avtale med Mitsubishi-konsernet om lisensproduksjon av foret i Japan.

Nå er selskapet i dialog med andre verdensledende fôrprodusenter for å starte lisensproduksjon også i andre deler av verden. For tiden gjennomføres det testing av foret flere plasser i Australia og Canada, og det er store forventninger til at resultatet vil være så positivt at det vil kunne bli betydelig aktivitet i disse landene.

– Med Nofimas unike kråkebollefôr, gode relasjoner og tilgang til det japanske og asiatiske markedet samt et raskt voksende nettverk av oppdrettere så håper og tror vi dette skal bli en suksess både for miljø og aksjonærer, sier Brian Takeda i Urchinomics.

Miljøkonsekvenser

Urchinomics har siden 2014 testet ut dette foret i Miyagi i Japan med gode resultater. Foto: Makoto Iwamoto ©Nofima / Kaston

Langs store deler av kysten blir kråkebollene sett på som et stort problem med betydelige miljøkonsekvenser. De blir så tallrike at de beiter ned hele tareskogen og setter økosystemet i ubalanse.

Følgende er blant annet at rogninnholdet blir meget lite og det går ut over fiskernes fortjeneste. Med å fange dem levende og fôre dem opp, øker rogninnholdet og inntektene. Samtidig får tareskogen vokse opp igjen.

– For oss er ikke inntektene spesielt store de første årene, men dersom fôret blir en suksess i internasjonale markeder vil samarbeidet kunne skape betydelige verdier både for lisenstaker, Nofima og oppdrettere verden over, sier Rognli.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter