Trond Møretrø og Solveig Langsrud i Nofima går spennende tid i møte. De har fått EU-midler til å forske for å redusere forbrukeres risiko for å bli syke av mat. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

Skal få europeere til å bedre kjøkkenhygienen

Har du tenkt på risikoen ved å la kjøttpålegget stå lenge fremme på koldtbordet i jula? Den er ikke veldig stor, men statistisk sett vil 60 000 europeere bli syke på julaften på grunn av dårlig kjøkkenhygiene. Nofima-forskere skal nå lede an arbeidet med å få ned disse tallene.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Solveig Langsrud
Solveig Langsrud

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 67 218
solveig.langsrud@nofima.no

Til nå har forskningen stort sett dreid seg om hva matindustrien kan gjøre for å bedre mattrygghet. Men fakta er at nesten 40 prosent av matbårne sykdomsutbrudd, skyldes forhold som forbrukeren rår over. Sykdom og dødsfall på grunn av dårlig kjøkkenhygiene er vanligere i andre europeiske land enn Norge, spesielt i land som har Salmonella og høyere forekomst av Campylobacter. Likevel er det sannsynlig at vi også i Norge har vaner som gjør at vi kan bli eksponert for sykdomsfremkallende bakterier, virus eller parasitter.

‒ Matindustriens anstrengelser hjelper lite dersom det likevel svikter hjemme på kjøkkenbenken. Vi starter nå et forskningsprosjekt som skal gi forbrukene kunnskapen og verktøyene de trenger for å oppbevare og lage mat hjemme på en tryggere måte, sier prosjektleder Solveig Langsrud, forsker i matforskningsinstituttet Nofima på Ås.

Tirsdag tildelte EU midler til forskningsprosjekter i sitt forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020. Hos Nofima ble det en jubeldag, med tilslag på dette prosjektet som heter «SafeconsumE», og tre andre prosjekter. De tre handler om akvakultur, fiskeri og matjuks.

«SafeconsumE» koordineres av Nofima. 31 partnere i 14 land i Europa skal over fem år med 9,5 millioner euro til rådighet, bidra til redusert helsefare fra matbårne sykdommer.

Hvorfor følger ikke folk myndighetenes råd?

Forskerne skal studere hva som faktisk er matlagingsvanene til forbrukere over hele Europa. Og når vanene ikke samsvarer med myndighetenes råd, vil de finne ut av hvorfor.

Innovasjonsoppgaven til det tverrfaglige teamet av naturvitere, teknologer, mikrobiologer, sosiologer, arkitekter og designere, er å gjøre det enklere for folk å gjøre ting riktig på kjøkkenet. For å oppnå det, skal de finne ut av hvordan myndighetene kan skreddersy informasjonen så den når inn til forbrukernes bevissthet, utvikle dataspill om kjøkkenhygiene og designe kjøkkenutstyr som legger til rette for bedre hygiene.

I Norge er det blant annet med forskere og utviklere fra Høyskolen i Oslo og Akershus, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Designit, Keep-it og Ikea. Andre aktører, som Nortura, Mattilsynet og Matvett, vil også bidra inn i prosjektet.

For en matforsker er dette drømmen

‒ Nettopp dette tverrfaglige samarbeidet synes jeg er spennende med prosjektet. Når vi samarbeider på tvers av fag helt fra å identifisere problemet til å implementere løsninger, kan vi få til mye. Det har jeg erfart i tidligere prosjekter, og det gjør denne forskningen lovende, sier Langsrud.

Spesielt gledelig er det at store næringsaktører som Ikea, Unilever og Arcelik (Grundig og annen hvitevare) er med på laget. ‒ Jeg er optimist, vi er et sterkt konsortium som kan få til endring!, avslutter Langsrud.

Nofima deltar i fire nye prosjekter finansiert av EUs Horizon 2020:

SafeconsumE: temaet er «The impact of consumer practices in food safety: risks and mitigation strategies». Solveig Langsrud og Nofima koordinerer forskningsprosjektet.

MedAID prosjektet er ledet av IAMZ-CIHEAM i Spania. Temaet er «Improving technical performance of the Mediterranean aquaculture». Anna Sonesson fra Nofima er arbeidspakkeleder, og har en rolle innen avl og genetikk på to oppdrettsarter i Middelhavet.

FarFish prosjektet er ledet av Matis på Island. Temaet er «Advancing basic biological knowledge and improving management tools for commercially important fish and other seafood species», og fokus er på fjerne farvann (utenfor Europa). Petter Olsen i Nofima er arbeidspakkeleder.

EU-China-Safe prosjektet er ledet av Queens University Belfast, UK. Temaet er «Increase overall transparency of processed agro-food products», og fokus er handel mellom Europa og Kina generelt, og for Nofimas del spesielt merking og juks relatert til vin som eksporteres fra Europa til Kina. Petter Olsen er arbeidspakkeleder.

 Avl og genetikk    Næringsøkonomi    Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter