Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at hovedproduktene fra dyret, fisken eller planten er tatt ut. Nofima jobber med alle disse råvarene. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima
Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at hovedproduktene fra dyret, fisken eller planten er tatt ut. Foto: Lars-Åke Andersen/Nofima

Proteiner med potensial

Mange aktører utnytter i dag restråstoff fra fiskeri, oppdrett og kjøttproduksjon, men det gir ofte lav økonomisk gevinst. Dette råstoffet har et større potensial. ‒ I fremtiden snakker vi om dette som råstoff, ikke restråstoff, sier forsker Nils Kristian Afseth.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Nofima forsker på hvordan industrien kan utnytte restråstoff og øke verdien gjennom bioprosessering, og samtidig redusere tap av verdifulle næringsstoffer som kan brukes til fôr og mat. La oss ta proteiner som eksempel.

I utgangspunktet har proteinene i nyslaktet fisk eller dyr topp kvalitet. For å utnytte potensialet i disse etter at filetene er tatt ut, må restråstoffet behandles riktig. I tillegg må prosessen med å ta ut proteinene fra skrotten være optimal. En av disse prosessene kalles enzymatisk hydrolyse. For å vite om prosessen er optimal, må den måles, og sluttproduktet må ha riktige egenskaper, blant annet smak.

Med topp kvalitet på sluttproduktet, vil mer av restråstoffet kunne gå til menneskeføde og bedre betalte markeder. Dersom sluttproduktet inneholder bioaktive stoffer, kan vi undersøke om det kan brukes i fôr, helsekost eller medisin. Mye forskning gjenstår, men Nofima har forskningsresultater å vise til.

Enzymene skreddersyr produktet

I en enzymatisk hydrolyse er enzym nøkkelen for å åpne opp proteinstrukturen og spalte proteinene. Forskerne velger enzymer ut fra hva slags produkter de ønsker.

‒ Ved å bruke enzymer, som fungerer som små biologiske sakser, kan man klippe opp proteinene som finnes i restråstoffet til mindre peptider. Disse peptidene løser seg lettere i vann og er derfor lettere å utnytte til produkter som kosttilskudd, supper og barnemat, enn det intakte proteinet, forklarer Tone Aspevik.

Tone Aspevik i Bergen har testet og sammenlignet flere enzymer basert på kostnad og enzymenes evne til å kutte opp lakseproteiner. Foto: Øyvind Ganesh Eknes.

Tone Aspevik i Bergen har testet og sammenlignet flere enzymer basert på kostnad og enzymenes evne til å kutte opp lakseproteiner. Foto: Øyvind Ganesh Eknes.

Hun tok doktorgrad på optimalisering av enzymatisk hydrolyseprosess i 2016. Aspevik gjennomførte en systematisk studie for å finne hvilke enzymer og prosessbetingelser som gir ok smak, til lavest mulig kostnader. Produktet hun lagde var proteinpulver av avskjær fra laks. Kunnskapen fra dette arbeidet er nå åpent tilgjengelig for industrien å bruke.

Kvalitetsmåling underveis

En viktig del av løsningen for å få god kvalitet på sluttproduktet er å ha analysemetoder som gir bedre kontinuerlig kontroll av proteinkvaliteten.

Nofima-forskere, med forsker Nils Kristian Afseth i spissen, har utviklet en helt ny og lovende analysemetode basert på såkalt spektroskopisk teknologi. Dette er teknologi hvor de ved hjelp av lys måler kjemisk innhold i prøven uten å forstyrre verken prosessen eller råvaren.

Nofimas forskere på Ås i gang med en hydrolysekjøring av skjærebein fra kylling. Fra venstre: Sileshi Gizachew Wubshet, Nils Kristian Afseth, Diana Lindberg og Ulrike Böcker. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.

Nofimas forskere på Ås i gang med en hydrolysekjøring av skjærebein fra kylling. Fra venstre: Sileshi Gizachew Wubshet, Nils Kristian Afseth, Diana Lindberg og Ulrike Böcker. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.

Ved hjelp av denne teknologien undersøker forskerne hvordan proteinstrukturen og kjedelengdene endrer seg. Det har vært viktig for forskerne å øke forståelsen av hva som faktisk skjer under den enzymatiske hydrolysen.

– Forskjellen mellom vår metode og dagens metoder er at metoden vi arbeider med gjør det mulig å verifisere kvaliteten allerede i produksjonsøyeblikket. På denne måten kan industripartnerne kontinuerlig justere prosessen og dermed få et produkt med optimal produktkvalitet og maksimalt utbytte, påpeker Afseth.

For å kunne finne frem til de til enhver tid best egnede peptidene, jobber Nofimas forskere tverrfaglig. Nofima etablerte i 2016 et tverrfaglig samarbeid i en egenfinansiert forskningssatsing innen sirkulær bioøkonomi. Satsingen kalles PepTek, og ledes av Ragnhild Dragøy Whitaker, forskningsleder i marin bioteknologi.

‒ Vi ser store muligheter for økt utnyttelse og økonomisk lønnsomhet ved å bearbeide avskjær til toppkvalitets protein. Derfor snakker vi i fremtiden om dette som råstoff, ikke restråstoff, avslutter Afseth.

14 og 15 november ble det arrangert seminarer på tema From Food to Food hos Nofima. Presentasjonene derfra finner dere nedenfor under fliken filer og lenker.

Restråstoff

 • Restråstoff fra matproduksjon regnes som det som er tilbake etter at hovedproduktene fra dyret, fisken eller planten er tatt ut. Nofima jobber med alle disse råvarene.
 • Bioprosessering innebærer bruken av biologiske komponenter (gjær, enzymer og annet) til å behandle og omdanne råstoff til nye produkter, slik som proteiner, peptider og oljer.
 • Nofima arbeider med å hente ut komponenter som:
  • Ulike protein, for eksempel kollagen
  • Oljer og fett
  • Fosfor og andre mikronæringsstoffer
  • Funksjonelle molekyler som antioksidanter og vitaminer

 Ernæring og fôrteknologi    Marin bioteknologi    Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker
Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …

Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.


Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.