Tørrfisk er skrei som er unnfanget langs Norskekysten og har vokst opp i Barentshavet, til forskjell fra kysttorsken som er stedbunden langs norskekysten. Nå har forskere funnet at det er en to millioner år gammel kromosomforandring som gjør at kysttorsk og skrei har utviklet seg forskjellig, selv om de er av samme art og krysser seg med hverandre. Foto: Frank Gregersen, Nofima.

Ny utgave av Økonomisk fiskeriforskning

Nummeret markerer slutten på det fem år lange forskningsprogrammet Økt lønnsomhet i torskesektoren, som hadde som mål å gi kunnskap om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Bent Magne Dreyer
Bent Magne Dreyer

Forskningssjef
Tlf.: +47 992 76 715
bent.dreyer@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Forskningsprogrammet ble startet i 2011 og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Samarbeidspartnerne er Aalborgs universitet i Danmark, forskningsinstituttet Matis på Island, Norges fiskerihøgskole i Tromsø og Nofima.

En sentral målsetting med programmet har vært å utvikle et sterkt samfunnsvitenskapelig miljø med unik kompetanse om hvordan nasjonale offentlige reguleringer av fangst og produksjon fra ville bestander påvirker næringens internasjonale konkurransekraft, struktur og lønnsomhet.

Forsidecover Økonomisk fiskeriforskning spesialutgaveIntensjonen med dette særnummeret har vært å samle disse fagbidragene og sette dem sammen på en strukturert måte. Alle bidragene er tidligere publisert i ulike fagtidsskrift etter en grundig fagfellevurdering.

Særnummeret er gitt tittelen Mål, virkemiddel og effekt.

Last ned magasinet her (PDF)

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker