Peptech vil bli ledet av forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker og knytter sammen flere av Nofimas forskningsaktiviteter på tvers av geografi og fagdisipliner. (Foto: Lars-Åke Andersen)

Nofima spisser seg inn mot bioøkonomi

Nofima styrker satsingen på bioøkonomi ved å samle noen av instituttets beste forskere i et tverrfaglig samarbeid i en egenfinansiert forskningssatsing som kalles PepTek.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen
Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.whitaker@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Nils Kristian Afseth

Senteret vil bli ledet av forskningsleder Ragnhild Dragøy Whitaker og knytter sammen flere av Nofimas forskningsaktiviteter på tvers av geografi og fagdisipliner.

– I det globale bildet er det særdeles viktig å ta vare på alle restråstoffene. Derfor er det viktig og riktig av Nofima å satse interne midler på en slik forskningsgruppe for å bidra til det grønne skiftet og full utnyttelse av både marine og landbaserte ressurser. Vi er også glade for at Norges regjering er tydelig på at det skal satses på bioøkonomi, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i matforskningsinstituttet Nofima.

Faglig fyrtårn

Med PepTek satser Nofima på et senter som blir et faglige fyrtårn som styrker innovasjon i matindustrien gjennom satsing på langsiktig forskning av høy internasjonal kvalitet som omsettes til konkrete resultater for industriaktørene.

Internt skal satsingen styrke koordinering og konsentrering av Nofimas forskningsmidler, øke samhandlingen i og mellom forskningsdivisjonene og bidra til økt vitenskapelig kvalitet. Nofima vil bruke om lag fem millioner kroner hvert år på satsingen.

– Vårt mål at PepTek skal bidra til å styrke instituttets rekruttering av forskere, samtidig som vi ønsker å øke Nofimas attraktivitet overfor næringsliv, samarbeidspartnere og virkemiddelapparat. Modellen med et slikt senter kan i målsetting sammenlignes med forskningsrådets ordning kalt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI), men organisering og finansiering av aktivitetene blir noe forskjellig, sier Fylling-Jensen.

I denne sammenheng skal Nofima sørge for at eventuell bruk av instituttets basisbevilgning skjer i henhold til foreliggende retningslinjer fra Forskningsrådet.

Konkrete innovasjoner

Målene for PepTek- satsingene er høye. Resultatene skal lede til konkrete innovasjoner i industrien, og forskerne skal være blant de ledende i verden i utviklingen av fagområdet og forskningsfeltet. For å nå målsettingene må forskerne ha et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk og skal samarbeid med universiteter, industribedrifter og forskningsinstitutter.

Nofima kan fra før vise til konkrete innovasjoner. Omega-3 utviklet fra krepsdyret raudåte er på markedet. Det samme er luktagnet Polybait som er basert på luktekstrakter fra restavfall av fisk. Et tredje eksempel Marealis’ kosttilskudd Systolite basert på bioaktive peptider fra rekeskall.

Regjeringen er i sluttfasen med sin nasjonale bioøkonomistrategi. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, næringsminister Monica Mæland og fiskeriminister Per Sandberg har ansvaret for utarbeidelsen, og meldingen legges trolig fram før nyttår.

 Marin bioteknologi  

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
Nofima staff has extensive experience in the development and scale-up of bioprossesing methods and has all necessary equipment for bioprocessing a large variety of biomass.
 
Biotep

I vårt fleksible anlegg tar vi imot høyteknologibedrifter som vil teste og optimalisere prosesser for å hente ut komponenter fra marint og vegetabilt råstoff.