Postsmolt. Foto: Terje Aamodt/Nofima

Har laksen og ørreten det bra?

Vi vet ganske mye om fiskevelferd. Men kunnskapen er ikke alltid lett tilgjengelig for de som har behov for den. Et forskningsprosjekt kalt FishWell skal sammenstille dagens kunnskap om fiskevelferd i ei håndbok.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Christopher Noble
Christopher Noble

Seniorforsker
Tlf.: +47 909 65 133
chris.noble@nofima.no

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Nofima, Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Nord Universitetet og Universitetet i Stirling i Storbritannia.

God fiskevelferd betyr at fisken i oppdrett har nok og næringsrik mat, nok plass, minimalt med håndtering av mennesker, og fravær av lidelse.

– Vi har gjennomført en tredel av prosjektet. Vi jobber nå med oppdatering av beste kunnskap med hensyn til fiskevelferd for ulike livsstadier av laks og ørret, sier seniorforsker Chris Noble i Nofima.

Prosjektpartnerne vil så, i samråd med styringsgruppen og andre interessenter fra industrien, arbeide videre med hvordan denne oppdaterte kunnskapen på beste og mest praktiske måte kan tas i bruk ute på oppdrettsanleggene i den daglige driften, i ulike produksjonssystemer og ulike rutiner.

Håndbok

Noble leder det ett år lange forskningsprosjektet som har en kostnadsramme på rundt sju millioner kroner.

– Håndboka skal hjelpe de som jobber med oppdrett å bli enda tryggere på hva som er god fiskevelferd. De ansatte skal kunne bruke den når de jobber ute på oppdrettsanlegg. Det å fremme og synliggjøre velferdsvennlig produksjonspraksis står også sentralt i prosjektet, sier Noble.

– Dette skal gi næringen vitenskapelig holdbare men samtidig praktisk brukbare indikatorer som er både arts- og livsstadie-spesifikke. Indikatorene må også være forståelige for andre enn de som jobber innen næringen, sier Kjell Maroni fagsjef i Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som har finansiert forskningsprosjektet.

Forskerne vil ha tett samspill med FHF sitt forskningsprogram om velferd hos rensefisk (Rensvel) og Havforskningsinstituttet sitt arbeid med velferdsindikatorer.

 Produksjonsbiologi  

Les mer om: