I dette innovasjonsprosjektet skal forskerne utvikle en prototype av et måleinstrument som kan måle direkte på produksjonslinja uten at instrumentet er i direkte kontakt med matvarene.

Smartere sensorer for bedre matkvalitet

Varierende råvarekvalitet er en stor utfordring for matprodusenter. Smartere måleinstrumenter vil gi bedre kontroll og mindre svinn.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Jens Petter Wold
Jens Petter Wold

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 79 749
jens.petter.wold@nofima.no

I det nye innovasjonsprosjektet SmartSensor er målet å utvikle måleinstrument som kan brukes til on-line målinger på matvarer. Teknologien i instrumentet vil være basert på bruk av nærinfrarødt lys, altså et såkalt NIR-instrument. Instrumentet skal kunne måle kvalitetsegenskaper som ingen av dagens instrumenter klarer å måle.

– Vi skal konsentrerer oss om tre ulike anvendelser: Fettmåling i hel laks, tørrstoffmåling i hele poteter og måling av kjernetemperatur i varmebehandlede produkter som pølser. Hovedutfordringene er at målingene skal gå meget fort og at vi må måle dypt inn i produktene, forteller Jens Petter Wold, seniorforsker i Nofima og faglig prosjektleder for SmartSensor.

Må kunne nå raskt inn i dypet

Forskerne skal utvikle en prototype av et måleinstrument som kan måle direkte på produksjonslinja uten at instrumentet er i direkte kontakt med matvarene. For å kunne kartlegge så vel kjernetemperatur i varmebehandlede produkter, tørrstoffinnholdet i hele poteter og fettinnholdet i hel laks, er det nødvendig at instrumentet klarer å måle dypt inni produktene. Og for å kunne bruke instrumentet på produksjonslinja er det nødt til å kunne foreta ekstremt raske analyser.

Prosjektdeltakerne samlet på kick-off i SmartSensor, utenfor Nortura i Tønsberg.

Prosjektdeltakerne samlet på kick-off i SmartSensor, utenfor Nortura i Tønsberg.

NIR-instrumentet må derfor bestå av en kraftig lyskilde og sensorer som både er raske og samtidig klarer å måle langt inni produktene, og ikke minst kjappe algoritmer som kan analysere resultatene fortløpende. For å få dette til trenger forskerne solid kunnskap om produktenes kjemiske sammensetning, kalibrering og om optisk instrumentering.

Den største utfordringen ved bruk av NIR vil være å få tilstrekkelig gode optiske signaler fra det indre av prøvene, fordi lyset må klare å trenge gjennom de ytre lagene av skinn eller skall.

– Online måling av produktets kjernetemperatur vil kunne gi nye muligheter for prosessoptimalisering av våre linjer. Nortura har tidligere samarbeidet tett med Tomra og bidratt til utvikling av online utstyr for måling av fettinnhold i kjøttsorteringer, så dette prosjektet blir spennende og vi har store forventninger, sier Per Berg, FoU-direktør i Nortura.

Bedre sortering øker verdiskapingen

Å kunne måle kjernetemperaturen i varmebehandlede produkter direkte på matvarene mens de forflytter seg nedover på produksjonslinja, gir matprodusentene muligheter til også å kontrollere at den er høy nok med tanke på mattrygghet. Det vil også gi muligheten til å regulere varmebehandlingsprosessen for å sikre at kjernetemperaturen blir optimal i forhold til sluttkvalitet.

Forskere i Nofima har i flere prosjekter jobbet med å finne frem til de beste måtene å måle tørrstoffinnholdet i poteter. Konklusjonen er at et NIR-instrument kan gi helt nye muligheter som sørger for at hver enkelt rå potet blir brukt til akkurat det den egner seg best til.

Fettinnholdet i hel laks har også vært gjenstand for høy forskningsinnsats, og på samme måte som for potetene vil muligheten for sortering av laks utfra fettinnhold sikre høyere verdiskaping og bedre ressursutnyttelse.

Fakta om forskningsprosjektet

Prosjektets fulle navn er Smart sensor for innovative industrial food process control og det er et tverrsektorielt innovasjonsprosjekt finansiert av BIONÆR. Deltakende bedrifter er Nortura (prosjektleder), Findus, Cermaq og TOMRA. Målsettingen er at TOMRA ved prosjektslutt vil kommersialisere instrumentet. FoU-partnere er Nofima som leder det faglige arbeidet og har ansvar for instrumentkalibrering og testing i prosess samt SINTEF IKT som er ansvarlige for optisk instrumentering.

 Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter