I løpet av 2016 vil kosttilskuddet Systolite trolig bli lansert på det amerikanske markedet. Og etter en noe lengre godkjenningsprosess, skal produktet være klart for det europeiske markedet i løpet av 2018. Illustrasjon: Marealis

Rekeskall senker blodtrykket

Restprodukter fra rekeskall er i ferd med å bli millionindustri – som kosttilskudd med blodtrykkssenkende effekt.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Magnar Pedersen
Magnar Pedersen

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 992 96 284
magnar.pedersen@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragnhild Dragøy
Ragnhild Dragøy

Forskningssjef
Tlf.: +47 977 49 562
ragnhild.dragoy@nofima.no

I løpet av 2016 vil kosttilskuddet Systolite trolig bli lansert på det amerikanske markedet. Og etter en noe lengre godkjenningsprosess, skal produktet være klart for det europeiske markedet i løpet av 2018.

– Vi har skapt gull av gråstein. Det er et eksempel til etterfølgelse, slo leder Jaran Rauø i selskapet Marealis fast da produktet ble presentert for fiskeriminister Per Sandberg og et samlet pressekorps på rekefabrikken Stella Polaris i Kårvikhamn i Lenvik fredag.

Peptider

Nesten to tiår er gått, siden nå pensjonert seniorforsker Asbjørn Gildberg sto i spissen for Nofima-forskerne som nærmest ved en tilfeldighet oppdaget spesielle peptider – oppdelte proteiner – i rekeskallene med antatt blodtrykkreduserende effekt.

– Man kan gjerne kalle det et biprodukt av et biprodukt. Vi jobbet med å hente Kitosan ut av rekeskallene. De store mengdene av proteinet gikk i den prosessen til spille. Da forskerne putta enzymer inn for å spalte proteinene i dette restråstoffet, ble det oppdaget høye forekomster av det blodtrykksdempende stoffet. Den første vitenskapelige artikkelen om funnet ble publisert i 2002, forklarte Gildberg under statsrådens besøk på rekefabrikken i Kårvikhamn.

I 2007 ble de oppløftende rapportene fra forskerne i Tromsø fanga opp av rekeprodusentene, og siden 2008 har Marealis sammen med blant andre Universitetet i Tromsø og Nofima forsket, utviklet og vitenskapelig dokumentert den blodtrykksdempende effekten i rekeskallproduktet.

- Nå står vi foran en produktsuksess, slo styreleder i både Stella Polaris AS og Marealis AS, Hans-Ove Semmingsen, fast under fiskeriministerens besøk. Foto: Anne-May Johansen/Nofima

– Nå står vi foran en produktsuksess, slo styreleder i både Stella Polaris AS og Marealis AS, Hans-Ove Semmingsen, fast under fiskeriministerens besøk. Foto: Anne-May Johansen/Nofima

Systolite

– Nofima og Universitetet i Tromsø har vært avgjørende for at vi nå er klare til å lansere et ferdig produkt. Innholdet i Systolite skal produseres lokalt og distribueres globalt, sa Jaran Rauø.

Stella Polaris er heleier av bioprosesseringsselskapet Marealis AS.

Produktnavnet Systolite kommer av det vitenskapelige navnet på blodtrykk: systolisk trykk. Etter å ha vært testet på 222 personer, der det ikke har vært registrert andre bivirkninger enn fem personer som rapporterte om litt urolig mage, starter produksjonen i første omgang i Nofimas nasjonale anlegg for bioprosessering, Biotep i Kaldfjord i Tromsø.

På sikt er planen at det skal bygges fabrikk for denne produksjonen på anlegget til Stella Polaris i Kårvikhamn. Marealis har gjennom eieren Stella Polaris tilgang på 6.000 tonn rekeskall i året – råstoff for mer enn 200 millioner dagsdoser av det blodtrykksdempende kosttilskuddet.

– Utryddingstruet

– Rekenæringa sto nærmest på lista over utrydningstruede arter. Det er ikke til å legge skjul på at det har vært magre år. Nå står vi foran en produktsuksess, slo styreleder i både Stella Polaris AS og Marealis AS, Hans-Ove Semmingsen, fast under fiskeriministerens besøk.

I Europa og USA bruker i dag mellom 20 og 25 prosent av befolkningen blodtrykksmedisiner. Sammen med det de kaller utvalgte nasjonale og internasjonale markedspartnere skal Marealis AS nå selge produktet til sluttkonsumenter.

Forskning og produktutvikling er finansiert med omtrent halvparten fra næringsaktøren selv. Resten kommer fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge. Under presentasjonen, der forskningsarbeidet til Nofima og Universitetet i Tromsø høstet mye ros, passet divisjonsdirektør Magnar Pedersen i Nofima på å returnere rosen:

– Jeg mener det er grunn til å rose også departementet, Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge som bidrar til finansiering av Biotep og det arbeidet som gjøres i det nasjonale anlegget. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet er også en av de største eierne i Nofima, påpekte Magnar Pedersen.

En interessert fiskeriminister Per Sandberg, hørtes også ut til å ha god tro på det nordnorske potensielle verdensproduktet:

– Synd man ikke kan kjøpe aksjer i rollen som statsråd, spøkte Per Sandberg.

 Marin bioteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker