Null lakselus på oppdrettslaks er det langsiktige målet med denne workshopen (foto: Helge Skodvin©Nofima).

Sparker i gang forumet med lusekamp

«Zero Lice» markerer starten for en felles slagplan fra næringen for å bekjempe lakselus. Dagen før selve North Atlantic Seafood Forum (NASF) starter, inviteres nøkkelspillere i lakseoppdrettsnæringen, forskere og iderike mennesker til å lære av hverandres erfaring og se nye muligheter.

Kontaktperson
Portrettbilde av Elisabeth Ytteborg

Workshopen Day Zero – Zero Lice finner sted i Bergen 1. mars og skal resultere i en «beste praksis» som oppdrettere kan benytte for å minimere luseproblemet i oppdrettsnæringen.

‒ Lakselus er trolig den største enkeltutfordringen næringen står overfor i dag. Lykkes man med å bekjempe problemet, vil kostnadene til behandling kunne reduseres, næringen bli mer bærekraftig, og produksjonen vil kunne økes, sier Tanja Hoel, som er leder for NCE Seafood Innovation Cluster, og som koordinerer Zero Lice dagen på vegne av næringspartnerne.

Dagen vil bestå av en rekke korte foredrag som blir en plattform for workshopen som følger. Workshopen skal lede frem til en Best Management Practice som vil benyttes av oppdrettere for å minimere luseproblemet i oppdrettsanlegg.

Dagen arrangeres i samarbeid med NASF, med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, og med Nofima som fasilitator.

På programmet

President i Cargill Aqua Nutrition (tidligere EWOS Group) og styreleder i NCE Seafood Innovation Cluster, Einar Wathne, åpner dagen og følges opp av Fiskeridirektoratet som presenterer rammeverket for næringen. Frank Nilsen, som er leder for Sea Lice Research Centre presenterer utvikling av vaksine, og Borghild Hillestad, genetikksjef i SalmoBreed forteller om laksegenenes potensial til å motstå lusa. Direktør for fiskehelse og velferd i Marine Harvest, Gordon Ritchie, trekker de globale linjene i kampen mot lakselusa og hva han mener må arbeides med.

Et realistisk mål

‒ Problemet med lakselus bør ikke være et problem om fem til ti år. Havbruk har en stor framtid i Norge og det brukes enorme ressurser for å løse denne utfordringen. Statsministeren har i intervju med Fiskeribladet Fiskaren/Intrafish annonsert en klar forventning til at næringen setter alle kluter til for å løse problemet – og det er nettopp det vi nå tar initiativ til.  Klarer vi å løse dette her på hjemmebane, vil dette kunne ha stor overføringsverdi til andre lakseregioner i verden, sier Einar Wathne.  Han ser Cargill oppkjøp av EWOS som et eksempel på laksenæringens fokus på bærekraft som en viktig del av Norges kunnskapseksport.

Workshop for kunnskapsdeling

Som partner i NCE Seafood og med sin tverrfaglige forskningskompetanse i akvakultur, er Nofima fasilitator for Day Zero – Zero Lice. Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen, mener tett samarbeid mellom næringsliv og forskning må til for å finne løsninger på for eksempel luseproblemet:

‒ Vi er veldig glade for at store industriaktører er med i NCE Seafood Innovation Cluster sammen med flere forskningsinstitusjoner. NCE har et nasjonalt perspektiv og vi tilbyr hele bredden av kompetanse for å styrke betydningen av sjømat i et verdiskapings og innovasjonsperspektiv, sier Fylling-Jensen.

Nofima vil følge opp dette initiativet med å lage den første versjonen av Best Management Practice i samarbeid med industriaktører og forskere som deltar på DAY ZERO – ZERO LICE workshop.

Workshopen finner sted på Radisson Blu Hotel, Bryggen i Bergen, tirsdag 1. mars mellom klokken ti og tre.

Se program på NCEs nettside

 Avl og genetikk    Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold