Foto: Terje Aamodt © Nofima

Gratis tilgang til forsøksfasiliteter

Nå kan forskere gjennomføre og få dekket forsøk ved en rekke førsteklasses forsøksfasiliteter innen akvakultur i Europa. Nofima ønsker å ta imot flere europeiske forskere til sine fasiliteter gjennom prosjektet AQUAEXCEL2020.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Første utlysning fra AQUAEXCEL2020 om fri tilgang til forskning er nå åpen med søknadsfrist 11. mars 2016. Matforskningsinstituttet Nofima har tre forskningsfasiliteter i dette programmet, som er moderne og velutstyrte med gode muligheter for forskning innen akvakultur.

AQUAEXCEL2020 inviterer jevnlig europeiske forskere til å utføre forskning på en eller flere av forskningsfasilitetene til partnerne i prosjektet. På disse forsøksfasilitetene er det kapasitet til å forske på en rekke kommersielt interessante arter og systemer. Disse fasilitetene er tilgjengelige gjennom TNA («Transnational access») delen av AQUAEXCEL2020 prosjektet, med støtte fra EU Horizon2020.

De tilgjengelige fasilitetene dekker flere produksjonssystemer (kar/merd/dam, RAS, gjennomstrømming, klekkeri og fasiliteter for smitteforsøk); miljøer (ferskvann, sjøvann, ulike temperaturer), enhetsstørrelser (små, medium og kommersielle størrelser); arter (salmonider, varmtvanns- og kaldtvanns marine arter, ferskvannsfisk og artemia); og fagområder (ernæring, fysiologi, helse og velferd, genetikk, prosjektering, overvåking og drift).

Forskere som er interessert kan søke prosjekt som innebærer forskningsopphold på de tilgjengelige fasilitetene for opptil to personer i opptil tre måneder. Prosjekter som innvilges får fri tilgang på infrastrukturen, reise og opphold. Dette betales gjennom AQUAEXCEL2020.

Nofima tilbyr tre fasiliteter:

 • Nofima Senter for Resirkulering på Sunndalsøra (NCRA)
 • Forsøksfasiliteter for rensefisk (CFU) på Sunndalsøra
 • Nofima NNGS-Microbiota: Next Generation Sequencing av Microbiota på Ås

Les mer om Nofimas fasililiteter i Guide for Transnational Access.

Nofima forsker på lusespiserne rognkjeks (grønn) og berggylt (oransje) på Sunndalsøra. Nå kan europeiske forskere komme hit på forskeropphold gjennom EU-prosjektet AQUAEXCEL2020. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Nofima forsker på lusespiserne rognkjeks (grønn) og berggylt (oransje) på Sunndalsøra. Nå kan europeiske forskere komme hit på forskeropphold gjennom EU-prosjektet AQUAEXCEL2020. Foto: Terje Aamodt © Nofima.

Om AQUAEXCEL2020
 • AQUAEXCEL2020 er akronym for AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European fish research towards 2020.
 • AQUAEXCEL2020 er et prosjekt som er finansiert over EUs nye program for forskning og innovasjon, Horizon2020. Prosjektet vil gå over fem år (2015 – 2020), med et totalt budsjett på 9.7 millioner Euro.
 • Konsortiet består av 22 partnere fra tolv europeiske land, med til sammen 39 førsteklasses fasiliteter innen akvakultur. Prosjektet koordineres av INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Frankrike. AquaTT er ansvarlig for formidling.
 • I tillegg til Nofima fra Norge er også Havforskningsinstituttet, NTNU og SINTEF Fiskeri og havbruk partnere i AQUAEXCEL2020.
 • For mer informasjon, besøk www.aquaexcel.eu

 Ernæring og fôrteknologi    Produksjonsbiologi    Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

 • Prosjekter
 • Forskningsanlegg
 • Filer og lenker
Nofima senter for resikulering i akvakultur. Foto: Reidun Lilleholt Kraugerud / Nofima
 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.