Fra venstre, Bart Koelmans (Universitetet i Wagningen, Nederland), Ivar Rønnestad (Universitetet i Bergen), Helge Tveiten, Velmurugu Puvanendran, André S Bogevik (Nofima), Pia Lassen (Universitetet i Århus), Karl Kristensen (Bellona) og Katrin Vorkamp (Universitetet i Århus). Foto: Lidunn Mosaker Boge/Nofima

Forsker på mikroplast og torsk

Et nytt 4-årig forskningsprosjekt ledet av Nofima skal undersøke hvordan mikroplast-partikler absorberer miljøgifter og påvirker torskens næringskjede.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Andre Sture Bogevik

Mikroplast er små plastpartikler som enten stammer fra utslipp eller kommer av nedbryting av mindre plastbiter i naturen. I tillegg til at mikroplasten kan inneholde tilsetningsstoffer, tas også miljøgifter fra havet opp i slike mikroplast-biter.

Plastpartikler har vist seg å påvirke fordøyelsessystemet hos fisk og andre organismer i havet. Tilsetningsstoffer i plast og miljøgifter som er samlet i mikroplast kan tas opp i fisken og påvirke den. De kan også overføres videre gjennom næringskjeden eller til neste generasjon fisk.

I prosjektet skal det studeres hvordan miljøgifter akkumuleres i slike mikroplastbiter ved flere steder forskerne har valgt ut langs kysten av Norge. Deretter skal forskerne undersøke hva som skjer med økosystemet til atlantisk torsk når fisken utsettes for disse mikroplastpartiklene.

– Vi skal gjennomføre studier av hvordan miljøgifter i mikroplast overføres i næringskjeden, fra plankton til torskelarver, langtidseffekter ved overføring fra stamfisk til torskelarver og studier av fysiologiske effekter på individnivå, sier forsker og prosjektkoordinator André Sture Bogevik i Nofima.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og har fått navnet PlastiCod – Digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod (Gadus morhua) food web.

I slutten av januar var det oppstartsmøte for prosjektet ved Nofima i Tromsø. Deltakere var partnere fra Bellona og universitetene i Bergen, Århus i Danmark og Wageningen i Nederland. Forskerne besøkte også Nofimas Senter for marin akvakultur på Kvaløya, der mye av aktiviteten i prosjektet skal foregå.

Resultatene fra prosjektet vil bli brukt for å utvikle modeller for å simulere opptak av miljøgifter til mikroplast, og hvordan de påvirker individer, populasjoner og næringskjeden i det marine økosystemet.

 Ernæring og fôrteknologi    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Senter for marin akvakultur

Senteret med tilhørende sjøanlegg er designet for avl på torsk, men tilbyr også utmerkede fasiliteter for andre typer forsøk med torsk og andre marine arter.