Målet med Nofimas nye forskningsprosjekter er å gjøre norske matprodusenter mer konkurransedyktige. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Bedre mat med ny forskning

Nofima har fått inn en rekke forskningsprosjekter fra EU og norske finansieringskilder som skal gjøre matindustrien enda bedre og mer konkurransedyktig. Stikkord er bærekraft, matjuks, grønnsaker, oljer, fisk, kjøtt, hvete, sensor- og emballeringsteknologi.

Kontaktperson
Portrettbilde av Camilla Røsjø
Camilla Røsjø

Divisjonsdirektør
Tlf.: +47 413 22 200
camilla.rosjo@nofima.no

I EU-sammenheng er det prosjekter om bærekraft, fisk og matjuks som settes i gang. Alle disse prosjektene er i H2020-programmmet. Nofima-forskerne skal blant annet:
– Prosjektet Vivaldi skal undersøke sykdomsutfordringer og aktuelle behandlingsmetoder for oppdrettsfisk
– Prosjektet ClimeFish skal bidra i arbeidet med å etablere et rammeverk som sikrer bærekraftig produksjon av fisk, der det tas hensyn til klimaendringer
– Prosjektet Authent-Net skal koordinere den nå fragmenterte europeiske forskning rundt juks og feilmerking av matvarer.

Innovasjonsprosjektene eies av matnæringen

Prosjektene i programmet BIONÆR fra Forskningsrådet og Forskningsmidler for jordbruk og matindustri (FJM) skal sørge for verdiskaping i norske biobaserte næringer. Nofimas forskere er sentrale i syv av innovasjonsprosjektene som starter opp i år.

Sammen med Findus og grøntprodusenter vil forskerne jobbe for å utvide sortimentet av norske grønnsaker for bearbeiding og innfrysing. Målet er å øke sortiment, kvalitet og verdi av fryste norske grønnsaker. I dette prosjektet vil det være et tett samarbeid mellom mat, helse og innovasjon.

Hvete er blant verdens mest dyrkede kornarter og svært viktig for verdens matvareforsyning, men klimaendringer er en utfordring. Nå trengs teknologi for å kunne selektere hvetegenomet bedre. Prosjektet eies av Graminor. I tillegg har Nofima og NMBU ansvar for hver sin arbeidspakke.

Rotgrønnsaker er en viktig del av norsk kosthold, og i dette nye prosjektet er målet å redusere svinnet av kålrot, gulrot og sellerirot. Prosjektet har stort fokus på optimalisering av lagringsteknologi, der Nofima skal undersøke hvilken emballeringsteknologi som gir optimal holdbarhet og kvalitet.

Prosjektet Det beste fra to verdener skal gi ny kunnskap om samspill mellom omega-3 fettsyrer fra både vegetabilsk og marin verdikjede slik at disse kan utnyttes på en optimal målte til det beste for helse og miljø. Norsk Matraps er prosjekteier og samarbeider med bedriftene Vedde og Polarol. Forskere ved Nofima har ansvar for definert oljekvalitet og in vitro celleforsøk mens UiB har ansvar for in vivo forsøk (dyr og menneske).

I arbeidet med å utvikle Fremtidens konsumprodukter av norsk salt– og klippfisk har Brødrene Sperre fått med seg blant andre Møreforsking og Nofima på forskning rundt ferdig utvannede salt- og klippfiskprodukter. Nofima bidrar med forskning rundt utvanningsteknologi, høytrykksprosessering, pakketeknologi og holdbarhetsstudier.

Utvikling av ny teknologi

I prosjektet Smart sensor for innovative industrial food process control skal Nofima, sammen med Nortura, Findus, Cermaq, Tomra og Sintef utvikle og teste ut en hurtig, ikke-destruktiv og berøringsfri metode for industriell on-line måling av viktige kvalitetsegenskaper på ulike matvarer. Nortura er prosjekteier og hensikten er at den nye teknologien skal gi næringsmiddelindustrien en rekke nye muligheter innen prosessoptimalisering som sikrer langt bedre kontroll, høyere utbytte og mindre svinn.

Forlenget holdbarhet gir en mer bærekraftig og lønnsom produksjon av ferske lakseprodukter. Salmar leder prosjektet SeaPack (Forbedret pakketeknikk for økt holdbarhet av sjømatprodukter og redusert matsvinn). De har fått med seg blant annet Nofima som blant skal undersøke mulighetene for ytterligere kvalitets- og holdbarhetsforbedring, gjennom for eksempel mer hensiktsmessig emballeringsteknologi. Østfoldforskning skal beregne miljøeffektene.

Relatert innhold