Innovasjonsalliansen ønsker å å utvikle matindustrien i Europa til å bli globalt ledende innen innovasjon.

Nofima deltar i allianse for europeisk matinnovasjon

Nofima er det eneste norske forskningsmiljø som deltar i konsortiet FoodNexus. FoodNexus søker nå om å bli en europeisk innovasjonsallianse, en såkalt food-KIC.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Ragni Ofstad
Ragni Ofstad

Seniorforsker
Tlf.: +47 905 92 981
ragni.ofstad@nofima.no

Alliansen vil koble privat og offentlig sektor innen europeisk matbransje og sørge for mer innovasjon, flere jobber og bedre utdannelse. Målet er å sikre at konkurransekraften til matsektoren øker, både økonomisk og i et bærekraftperspektiv.

Nofima er deltaker i FoodNexus’ nordiske senter. Det nordiske senteret er ett av de fem FoodNexus-sentre som til sammen vil søke om mer enn 100 millioner Euro i en fremtidig innovasjonsallianse.

Viktig for norsk matindustri

– For Nofima gir det gode muligheter for å få innsikt i hvordan europeisk matindustri tenker, og hvilke utfordringer de ser for seg i årene som kommer. Dette kan vi ta med oss i arbeidet for norsk matindustri, sier Ragni Ofstad, forskningssjef for Råvare og Prosess i Nofima og norsk representant i styringsgruppen for FoodNexus Nordic.

Den overordnede målsettingen for innovasjonsalliansen er å utvikle matindustrien i Europa til å bli globalt ledende innen innovasjon, samt legge grunnlaget for solid tilpasningsevne til fremtidens markeder, både når det gjelder å utvikle ettertraktet, sunn og miljøvennlige mat- og drikkevarer, tiltrekke seg flinke folk og sørge for gode utdanningsprogram.

I FoodNexus deltar en rekke betydningsfulle institusjoner og bedrifter i Europa.

– Vi må tenke på mat i andre sammenhenger enn hva vi har gjort de siste 100 årene. Vi er nødt til å se på verden vi har, med forbrukere som stiller nye krav og teknologi som gir oss nye muligheter. Vi må skape økt innovasjonskraft, sier Erik Bisgaard Madsen. Han er dekan ved Universitetet i København og styremedlem i både nordiske FoodNexus og europeiske FoodNexus. Et annet viktig budskap fra Erik Bisgaard Madsen er at matinnovasjonsalliansen, for å oppnå de forandringer som trengs, må bygge broer til andre KIC’er innenfor for eksempel klima, helse og digitalisering.

FoodNexus konsortiet (tidligere FoodBest)

Et konsortium av bedrifter, utdanning- og forskningsinstitusjoner i Europa. Samme søker de om EU finansiering for å skape en pan-europeisk matinnovasjonsallianse (en food-KIC) med betydningsfulle deltakere både privat og offentlig sektor.

Det nordiske FoodNexus-sekretariatet er for tiden koblet til universitetene i København og Lund. De andre europeiske sekretariatene er lokalisert i Frankrike, Spania, Italia og Benelux-landene.

KIC er en engelsk forkortelse for kunnskap- og innovasjonssamfunn. I dag finnes det KIC innen varierte områder, og flere er allerede aktive. Det gjelder en Climate-KIC og en på det digitale området.

Relatert innhold