Hvordan kan det gjennom forskning skapes maksimale verdier for næringslivet og samfunnet? Det skal disse forskerne jobbe med å finne svaret på i løpet av de kommende to årene. Fra venstre: Tom Ståle Nordtvedt og Signe Sønvinsen fra Sintef, Audun Iversen fra Nofima, prosjektleder Ragnar Tveterås og Ann Karin Holmen fra IRIS-UiS, Geir Sogn-Grundvåg og Gøril Voldnes fra Nofima og Katja Hydle fra IRIS-UiS. Foto: Lidunn Mosaker Boge © Nofima

Fra virkemiddel til verdi

«Fra virkemiddel til verdi» - Hvordan få mer verdiskaping ut av marin forskning og utvikling (FoU)? Prosjektet som skal gi svar på det, er et samarbeid mellom IRIS-UiS Senter for innovasjonsforskning i Stavanger, Sintef og Nofima. Denne uka gikk startskuddet hos Nofima i Tromsø.

Kontaktperson
Portrettbilde av Geir Sogn-Grundvåg
Geir Sogn-Grundvåg

Seniorforsker
Tlf.: +47 470 29 204
geir.sogn-grundvag@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Prosjektet ledes av professor Ragnar Tveterås. Han ledet også Tveteråsutvalget, som i desember 2014 la fram den mye omtale sjømatindustrimeldingen.

Det brukes store penger på marin forskning og utvikling. Årlig investeres det cirka 3,5 milliarder kroner i marin FoU i Norge. En slik omfattende ressursbruk betyr at marin sektor og samfunnet må kreve at marine FoU-investeringer gir høy avkastning i form av økt verdiskapning. Spørsmålet de tre forskningsmiljøene skal samarbeide om å svare på er rett og slett: Hvordan kan det gjennom forskning skapes maksimale verdier for næringslivet og samfunnet?

Forslag til tiltak

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som står for cirka 200 millioner kroner årlig i forskningsmidler, finansierer prosjektet som har som mål at marin sektor skal få mer ut av forskningsinvesteringene gjennom at forskningsbasert kunnskap i større grad tas i bruk i bedriftene i deres innovasjonsprosesser.

«Prosjektet skal gi forslag til utforming av FoU-prosjekter fra bestilling, via gjennomføring, leveranse og til formidling av kunnskap. Prosjektet skal også gi ny kunnskap om i hvilken grad og på hvilke måter offentlige forsknings- og innovasjonsmidler utløser tilsvarende private midler og hva som skal til for å utløse slike midler. Og prosjektet skal gi forslag til tiltak som kan øke bedriftenes innovasjonsevne gjennom styrking av deres kunnskapsbase og –nettverk», sier Ragnar Tveterås.

Mer avkastning

Prosjektet skal vare i to år – til utgangen av 2017. I Tromsø denne uka, startet arbeidet med å legge konkrete planer for gjennomføring av forskningen på forskning og innovasjon. Prosjektet skal foreta systematiske analyser av forsknings- og innovasjonsprosesser, og aktørene som er involvert i disse.  Det omfatter en kritisk studie av FoU-instituttene og universitetene som skal gi ny forskningsbasert kunnskap basert på den betydelige finansieringen de får. Kartleggingen skal imidlertid også omfatte bedriftene.

«Vi skal blant annet ut og intervjue 40 bedrifter om deres utfordringer knyttet til FoU prosjekter, og i høst skal vi arrangere arenaer hvor funn presenteres for bedriftene og drøftes med dem med mål om å finne grep som kan gjøre at vi får mer avkastning av FoU midlene», sier Tveterås.

 

 

 

 

 

 Næringsøkonomi  

Les mer om:

Relatert innhold