Nofima-forskere med på å sette agenda for Europas matforskning

Den europeiske teknologiplattformen Food for Life ønsker Nofima-forskerne Marit Kvalvåg Pettersen og Paula Varela Tomasco som eksperter i sine vitenskapelige arbeidsgrupper.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen
Kontaktperson
Portrettbilde av Paula Varela-Tomasco
Kontaktperson
Portrettbilde av Cathrine Finne Kure
Cathrine Finne Kure

EU-koordinator/senior prosjektleder
Tlf.: +47 480 09 633
cathrine.finne.kure@nofima.no

Marit Kvalvåg Pettersen vil tilhøre gruppen som vurderer fremtidsløsninger innen bærekraftig prosessering og emballering av mat. Mens Paula Valera Tomasco skal se på fremtidsmuligheter innen forbruker og sensorikk.

– Jeg brenner for forskning som reduserer matsvinnet, for eksempel å sørge for at maten holder seg bedre og lenger med nye emballeringsmetoder, sier Marit Kvalvåg Pettersen.

For Nofima innebærer dette, i tillegg til økt innflytelse og kompetanse, enda tettere kontakt med betydningsfulle europeiske forsknings- og innovasjonsmiljøer.

– Jeg ser frem til å diskutere interessante problemstillinger med ledende europeiske forskere og bedrifter. Slik jeg ser det, trenger vi mer kunnskap om hvordan vi bedre kan forstå forbrukernes adferd i en verden der forbrukere ønsker mat de kan nyte, men samtidig blir stadig mer helsebevisste og mer bevisste på å velge mat som er oppfyller sosiale og miljømessige krav, sier Paula Valera Tomasco.

Den europeiske teknologiplattformen (ETP)Food for Life jobber for økt satsing på forskning viktig for europeiske mat- og drikkeprodusenter. Det jobbes blant annet mot Horisont 2020, og for at Europas matindustri skal samle seg rundt felles forskningsprioriteringer.

For de kommende årene ønskes forskning som kan bidra til å løse følgende utfordringer:

  • Forbedre helse og velvære samt bidra til høyere levealder
  • Bygge opp forbrukerens tillit til matvarekjeden fra jord til bord
  • Støtte opp om bærekraftig og etisk matproduksjon
Fakta om ETP Food for Life

Den europeiske bransjeorganisasjon for mat- og drikkeindustrien, FoodDrinkEurope, etablerte i 2005 en europeisk teknologiplattform (ETP) Food for Life. Hensikten var å sikre forskningsbasert innovasjon i den europeiske matsektoren, med mål om å skape sunnere mat for den europeiske borger og økonomisk vekst.

Målet med plattformen er å styrke matindustriens konkurranseevne gjennom å styrke innovasjonsevnen. Plattformen er et nettverk der aktører fra sektoren jevnlig samles og setter en agenda for fremtidig forskning.

Det er i dag 27 nasjonale plattformer relatert til ETP Food for Life. NTP Food for Life er den norske.

Les mer om:

Relatert innhold