Hvordan kan fiskekaker og annen fiskemat bli enda saftigere? Det skal prosjeket gi svar på.
Hvordan kan fiskekaker og annen fiskemat bli enda saftigere? Det skal prosjeket gi svar på. Foto: Lofotprodukt

Saftig nyhet for fiskematglade

Er du glad i fiskekaker og røkt laks? Nå skal disse bli enda bedre, når forskerne setter i gang med å undersøke hvordan fiskematen kan holde bedre på saftigheten.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

All fisk mister væske, både i produksjon og gjennom lagringstida. Som forbruker kan vi merke det ved at vi kan finne væske inne i pakningen, sammen med fiskematen, men fisken kan også ha mistet væske allerede før den kommer inn i emballasjen.

– Væsketap fra produkter er en kjent utfordring i bransjen, og påvirker ofte forbrukerens opplevde produktkvalitet negativt. Det er også et problem både ut fra et miljø- og kostnadsperspektiv, forteller utviklingssjef i fiskematprodusenten Lofotprodukt, Christer Johansson.

Væske som siver ut gjør ikke bare at produktet går glipp av saftighet, men det fører også til mer svinn, både i produksjonen, i butikken og hos forbrukeren. Er det mye væske i pakken, kan det bety at forbrukeren velger bort produktet, og butikken må kaste det – eller det kan gjøre at folk kaster mat som har fått mer væske i pakningen mens den har ligget i kjøleskapet.

Mer bærekraftig og bedre kvalitet

Nå går Lofotprodukt, Fjordland og Fjordkjøkken sammen med forskere i Nofima for å gjøre noe med saken. Med midler fra Regionalt forskningsfond Nord-Norge har de opprettet forskningsprosjektet «JuicyFish», hvor de skal dokumentere produksjonsprosessen og teste ut ulike tiltak.

– Vi skal undersøke nøye hva som skjer med fisken fra den kommer inn til produksjon og til den ligger på tallerkenen hjemme hos folk. Vi vil avdekke hvor væsketapet skjer, og hvorfor, slik at vi kan finne bedre måter å gjøre det på, sier Nofima-forsker Line Bach Christensen, som er prosjektleder.

Fjordland-rettene Kokt laks og Torsk i purreløksaus er blant produktene som testes i prosjektet.

Fjordland-rettene Kokt laks og Torsk i purreløksaus er blant produktene som testes i prosjektet. Foto: Fjordland

Visjonen er at produktene ikke skal miste noe væske verken under prosesseringen eller inne i emballasjen på veien fram til forbrukeren.

Kan prosjektet klare å få til dette, vil det være verdifullt for bedriftene. De vil kunne få produkter med bedre kvalitet, men også og en ny mulighet til å drive mer bærekraftig og effektiv produksjon med mindre økonomisk tap, ettersom de vil kunne utnytte råstoffet bedre.

Sammen om å løse utfordringen

Forsker Line Bach Christensen er glad for at bedriftene vil ta i bruk kompetansen i forskningsmiljøene.

– Vi har veldig mye kunnskap om disse prosessene og mye kompetanse både med tanke på fiskeråstoffet, prosessteknologier, lagringsmetoder og emballasje. Vi er kjempeglade for at bedriftene tar den i bruk, sier hun.

Det kan være både fysiologiske og prosessbetingende årsaker til at fisken slipper væske. Når disse er kartlagt vil man vurdere å utvikle ny teknologi eller teste andre tiltak for å begrense eller helt unngå væsketapet. Christer Johansson i Lofotprodukt ser prosjektet som en vinn-vinn-situasjon.

– Lofotprodukt har laget fiskemat i mange år. Vi ønsker nå å bruke en mer forskningsbasert tilnærming for å se på årsaker og mulige tiltak for å redusere problemet knyttet til væsketap. Prosjektsamarbeid med et profesjonelt forskningsorgan som Nofima, samt rutinerte industribedrifter som Fjordland og Fjordkjøkken, er for oss en styrke når vi ønsker å finne løsninger på denne utfordringen, sier han.

Fjordland og Fjordkjøkken vil blant annet teste sous vide-behandlet fisk, altså fisk som er vakuumpakket og varmebehandlet, som del av prosjektet.

Prosjektet startet i juni og går over tre år.

 Prosessteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter