Prosjektet «Smak deg fram» utgjør i år Forskningskampanjen som arrangeres hver høst i forbindelse med Forskningsdagene. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Smak deg fram

Hva er det som gjør at vi liker forskjellig mat? Det skal over 25.000 norske skoleelever nå forske på - sammen med de profesjonelle matforskerne i Nofima.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Valérie Lengard Almli
Valérie Lengard Almli

Seniorforsker
Tlf.: +47 911 66 405
valerie.lengard@nofima.no

Hva er sensorikk?

Sensorikk er læren om våre sansers oppfattelse av stimuli. Ut fra kunnskap om dette kan vi på systematisk og vitenskapelig vis forstå hva som skal til for å skape produkter som forbrukeren vil ha.

Selv om ulike instrumentelle målemetoder kan gi informasjon om egenskaper ved mat, er det bare ved bruk av de menneskelige sansene vi kan forstå totalopplevelsen av mat. Sensorikk er derfor en viktig målemetode for spisekvalitet på mat.

Sensorisk informasjon tilfører en ekstra dimensjon til forskning på mat.

 

Prosjektet «Smak deg fram» utgjør i år Forskningskampanjen som arrangeres hver høst i forbindelse med Forskningsdagene. Temaet for Forskningskampanjen 2015 er smak, kultur og genetikk.

Hvordan henger matvalg sammen med sansene våre? Liker vi noe fordi vi har lært å like det og fordi vi har vokst opp med maten – eller er det små genetiske forskjeller i sanseapparatene våre som er avgjørende? Det er spørsmålene som det nå blir spennende for skoleelever over hele Norge å være med å finne svar på.

I smak- og luktetestene kan den enkelte elev teste hva de liker. Når forskerne sammenligner svarene fra tusenvis av elever, kan de også se etter mønstre i dataene: Liker barn andre ting enn ungdommer? Er det forskjell på smaken i nord og sør, øst og vest? Har det noe å si om du liker å smake på ny mat eller ikke? Hva er det som gjør at brokkolien smaker vondt for deg, mens andre syns det smaker nydelig?

Elevene skal undersøke hvordan matvaner og smak henger sammen med sanseapparatet, og hva som bestemmer våre matvalg og smakspreferanser. For å finne ut dette skal elevene utføre smaks- og luktetester med tilsendte prøver. I tillegg skal de svare på noen spørsmål om matvalg og matpreferanser. Elevene registrerer selv sine svar på et eget nettsted.

Forskningskampanjen er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Nettverk for miljølære og et forskningsmiljø som varierer fra år til år. I 2015 er Nofima, med sitt fagmiljø innen sensorikk, faglig samarbeidspartner for Forskningskampanjen i Norge. Kampanjen foregår i ukene rundt Forskningsdagene som er fra 16. – 27. september.

Allerede 8. september starter imidlertid kampanjen offisielt i Norge når landbruks- og matminister Sylvi Listhaug åpner Forskningskampanjen 2015 på Elverum ungdomsskole. Landbruks- og matministeren skal også få testet smaksløkene sine under besøket blant de unge «forskerne» i Elverum.

Temaet for årets forskningskampanje har vist seg svært populært. Over 25 000 elever fra mer enn 350 skoler er påmeldt. Det er solid ny rekord. Forrige rekord var 15.000, satt i 2011.

Nå skal det altså fra landsende til landsende luktes, smakes og rapporteres. Tilsvarende kampanje gjennomføres samtidig også i Danmark. Der er det forskere ved Københavns Universitet som har det faglige ansvaret.

Ved å analysere svarene fra titusenvis av elever i både Norge og Danmark, kan forskere ved Nofima og Københavns Universitet få helt ny kunnskap om smak og matvaner til barn og unge i de to landene.

I Nofima er det forsker Valerie Lengard Almli i Ås som leder prosjektet. Hun skal være til stede på Elverum ungdomsskole sammen med matministeren for å orientere nærmere om forskningsprosjektet «Smak deg fram».

I Forskningskampanjen bruker elevene faglig godkjente metoder når de arbeider som forskere (eller forskningsassistenter) for å produsere ny kunnskap om et aktuelt tema. Elevene samler og registrerer data, og forskere lager en forskningsrapport basert på resultatene fra alle skolene. Målet med Forskningskampanjen er å vekke interesse og engasjement for forskning ved å gi elever innsikt i hvordan forskning foregår, erfaring med ulike forskningsmetoder og muligheten til å bidra til å skape ny kunnskap.

 Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Relatert innhold