Foto: Reidun Lilleholt / Nofima
Foto: Reidun Lilleholt / Nofima

Bedre fisk til europeisk oppdrett

Mer avanserte avlsmetoder kan gi europeisk fiskeoppdrett – eller havbruk – muligheten til å produsere på en mer effektiv måte. FISHBOOST, et EU-finansiert prosjekt, undersøker hvordan høyteknologiske avlsteknikker kan forebygge sykdommer og fremme rask vekst hos seks vanlige oppdrettsarter, og dermed forbedre fiskevelferd, produktivitet i oppdrett og minimere innvirkning på dyrelivet.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Anna Kristina Sonesson
Anna Kristina Sonesson

Forskningssjef
Tlf.: +47 930 98 047
anna.sonesson@nofima.no

I FISHBOOST jobber forskerne med å forbedre metoder for selektiv avl av de seks artene atlantisk laks, karpe, europeisk havabbor, dorade (havkaruss), regnbueørret og piggvar. Samtidig ser de nærmere på samfunnets og næringens syn på etikk og kostnader ved avl. Prosjektet tar for seg en kombinasjon av moderne og tradisjonelle avlsmetoder, ikke genetisk modifisering.

I løpet av det første året har forskerne testet fiskefamilier som kan avles for sykdomsmotstand. Etter testing blir neste trinn å identifisere DNA-et som er knyttet til sykdomsmotstand og bruke nye DNA-baserte metoder til å velge ut hvilke individ som skal bli foreldre til neste generasjon.

Forskerne utvikler også programvare som bruker genetiske data til å velge ut de best egnede foreldrefiskene, og de identifiserer fisk med egenskaper for mer effektiv filetproduksjon.

Forbedre næringen

– Det er lite selektiv avl i europeisk havbruk. Vi ønsker å forbedre havbruk med å bruke metoder som måler viktige egenskaper, og utvikle mer nøyaktige metoder for å velge ut riktig foreldrefisk, sier prosjektkoordinator Anna Sonesson ved matforskningsinstituttet Nofima.

– Alt arbeid blir gjort i nært samarbeid mellom RTD (Research and Technological Development) og oppdrettsnæringen. Dette er avgjørende for et prosjekt som FISHBOOST, forklarer Sonesson. Forskerne vil vise hvordan avansert avlsteknologi kan forbedre effektiviteten og bærekraften i europeisk havbruk, ved å samarbeide med næringen og andre interessenter, inkludert dyrevelferdsgrupper.

Prosjektdetaljer

  • Prosjektakronym: FISHBOOST
  • Deltagere: Norge (koordinator), Nederland, Hellas, Frankrike, Spania, Storbritannia, Finland, Italia, Tsjekkia. Fra Norge deltar Nofima og SalmoBreed.
  • Prosjektreferanse 613611
  • Totale kostnader: EUR 7 955 911, 6
  • Bidrag fra EU: EUR 6 000 000
  • Varighet: Februar 2014–januar 2019

Denne artikkelen er oversatt. Les fullversjonen på engelsk.

 Avl og genetikk  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Filer og lenker