Fra venstre: Næringsminister Monica Mæland, Nofimas administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen, Tanja Hoel som er daglig leder av klyngen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Vennligst bemerk, det er over 4 år siden denne artikkelen sist ble oppdatert!

Nyskapende sjømat i nytt Norwegian Centre of Expertise

The Seafood Innovation Cluster, med base i Hordaland, får status som Norwegian Centre of Expertise (NCE).

Kontaktperson
Portrettbilde av Øyvind Fylling-Jensen
Partnere i klyngen:
  • Ewos
  • Salmo Group
  • Lerøy Seafood
  • Marine Harvest
  • Grieg Seafood
  • Havforskningsinstituttet
  • Nifes
  • Nofima
  • Universitetet i Bergen
  • Norges Handelshøyskole

Næringsminister Monica Mæland og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner offentliggjorde i dag at klyngen har fått NCE-status. Målet med NCE er å støtte næringsmiljøer som har store muligheter for vekst.

The Seafood Innovation Cluster består av en lang rekke aktører innenfor sjømat og havbruksnæringen, både lokomotiver i sjømatnæringen og spesialiserte leverandører.

Hensikten er å sikre en videre bærekraftig utvikling av norsk sjømatnæring. Klyngen bidrar med arbeidsplasser og verdiskaping langs hele kysten.

Store forventninger

– Vi som sjømatbedrifter har store forventninger til programmet som skal spisse innsatsen for å fremme samarbeid og innovasjon i hele landet.  Kunnskap er en grunnleggende innsatsfaktor for bærekraftig vekst i næringen, sier styreleder Einar Wathne, CEO EWOS Group.

Klyngene som får status som NCE skal bestå av bedrifter og kunnskapsmiljøer som er internasjonalt orienterte og har stort potensial for videre vekst basert på innovasjon, økt samarbeid, internasjonalisering, forskning og utvikling.

Disse miljøene skal ha stort potensial for å bli sentrale vekstmotorer for norsk økonomi.

– Vi har i klyngen klart å samle toneangivende sjømataktørene og de ledende marine utdannings og forskningspartnere til å ta et felles ansvar for å utvikle sjømatnæringens kunnskapsplattform. NCE bidrar til en god struktur for samarbeid og bedre grobunn for nye virksomheter og til kommersialisering av nye forretningsidéer. NCE er godt tilpasset til andre program og tiltak som våre partnere og klyngen er aktivt involvert i, for eksempel Sentrene for fremragende forskning og innovasjon innenfor teknologiutvikling og lakselus, sier Wathne.

Stolt

– Jeg er stolt over at vi nå har fått annerkjennelsen som et nasjonalt viktig miljø for innovasjon og vekst i sjømatnæringen. Universitetet i Bergen har en langsiktig strategi for å levere forskning og utdanning av høy kvalitet til sjømatnæringen. Jeg tror at vi gjennom NCE-programmet kan styrke vår internasjonale posisjon som sjømatnasjon og skape mer forskningsbasert innovasjon i næringslivet, sier Rektor Dag Rune Olsen, Universitetet i Bergen.

Norwegian Centre of Expertise er et langsiktig program. Programmet tilbyr bedriftene faglig og finansiell støtte til utviklingsprosesser i opptil ti år.

 Ernæring og fôrteknologi    Sjømatindustri  

Les mer om: