Tildelingen til Aquafeed Technology Centre i Bergen er et solid løft for forskningen på prosessering av nye fôrråvarer til fremtidens fôr (foto: Bjørn Erik Larsen/Nofima).

30 millioner til fiskefôrsenter

Forskningsrådet tildelte fredag 30 millioner kroner til Aquafeed Technology Centre hos Nofima i Bergen. Utbyttet vil bli kunnskap om hvordan råvarer i fremtidens fiskefôr kan utnyttes best mulig i fôrprosessering.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Mari Moren
Mari Moren

Forskningssjef
Tlf.: +47 922 37 121
mari.moren@nofima.no

Kontaktperson
Portrettbilde av Åge Oterhals
Åge Oterhals

Seniorforsker
Tlf.: +47 957 04 669
aage.oterhals@nofima.no

Aquafeed Technology Centre er et initiativ som Nofima tok sammen med Universitetet i Bergen, Uni Research og University of Nottingham. Nå blir senteret en realitet:

‒ Dette er fantastisk gode nyheter! Videre vekst i norsk havbruk forutsetter at vi har tilgang på gode og nye fôrråvarer. Med tildelingen av Aquafeed kan vi nå løfte dette forskningsområdet videre, sier Øyvind Fylling-Jensen, administrerende direktør i Nofima.

Han mener at fremdriften i akvakultur- og fôrforskningen styrkes ytterligere av at Nofimas forskningsaktiviteter i Bergen skal samlokaliseres, og av Nofimas partnerskap i Seafood Innovation Cluster (som nylig fikk status som Norwegian Centre of Expertise).

Bergen har sterke miljø som har forsket på prosessering av bioråstoff fra havet i over 80 år. Miljøene har fasiliteter som har vært tilpasset utviklingen i norsk sjømatindustri. Med denne tildelingen skjer det en ny nødvendig tilpassing til utviklingen.

Prosesseringen må tilpasses nye råvarer

Fôret til fisk er i rask endring. Tidligere kom innholdet i fôret først og fremst fra havet, nå kommer det mest fra land. En Nofima-rapport fra 2014 viser at minst 70 prosent av råvarene i fôret kommer fra planteriket. Flesteparten av disse råvarene, som soyaproteinkonsentrat, maisprotein og rapsolje, har blitt inkludert i laksefôret de siste femten årene.

Men det trengs mer kunnskap for å utnytte nye råvarer optimalt til fôr, mener Mari Moren, leder for avdelingen for Ernæring og fôrteknologi i Nofima:

‒ Aquafeed vil gi forskerne nye verktøy som kan bidra til å forstå hvordan prosessering av moderne råstoff og fôr påvirker ingredienser og sluttprodukt. Dette vil bli et nasjonalt uavhengig forskningsverktøy innen fôrteknologi. Ny kunnskap på dette feltet vil gagne fôrprodusenter og fiskens helse, og gi grunnlag for en bedre bruk av dagens marine råstoff, sier Moren.

30 nye utstyrsenheter

En oppgradert infrastruktur vil kunne resultere i fire forskningsplattformer. Disse skal kunne:

  • Utvikle og optimalisere ingredienser med høy ernæringsmessig og teknologisk kvalitet
  • Separere nye bioaktive komponenter, fjerne toksiske komponenter og utvikle funksjonelle ingredienser med merverdi
  • Drive forsking og utvikling av fiskefôr basert på ekstruderings- og agglomereringsteknologi (bearbeiding og forming av produktene)
  • Karakterisere ingredienser og ferdige fôrprodukt

30 utstyrsenheter skal kjøpes inn i løpet av tre år, som er tiden det tar å etablere infrastrukturen. Men forskningen starter trolig opp allerede neste år.

 Ernæring og fôrteknologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker
Vi hjelper bedrifter og forskningspartnere med å utvikle prototype produkter. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Utstyr for biobasert ingrediensutvikling

Vi har kompetanse og utstyr for å utvikle og formulere ingredienser basert på biologisk materiale, og tilpasse det for anvendelse innen næringsmidler, fôr og tekniske områder.

Våre medarbeidere på Fôrteknologisenteret er grundige og kunnskapsrike. Foto: Bjørn Erik Larsen
 
Fôrteknologisenteret

I vårt anlegg kan vi tilby de beste løsningene for å utvikle og teste nye ingredienser og fôr. Vi har høy kunnskap om teknologi og råvarer, og solid forskningskompetanse. …