Elisabeth Aspaker fikk omvisning i Nofimas senter for resirkulering i akvakultur, da hun besøkte Sunndalsøra (foto: Terje Aamodt/Nofima).
Elisabeth Aspaker fikk omvisning i Nofimas senter for resirkulering i akvakultur, da hun besøkte Sunndalsøra (foto: Terje Aamodt/Nofima).

Forskning på lukkede anlegg i gang

Fire norske forskningsmiljø, to utenlandske og en rekke industripartnere fra teknologi og oppdrett har nå sparket i gang et senter for innovasjon i lukkede oppdrettsanlegg. Senteret heter CtrlAQUA, og det har 200 millioner kroner og åtte år på seg til å oppfylle sin egen ambisjon om å gjøre lukkede oppdrettssystemer for laks inntil en kilo, til hyllevare.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Partnere i CtrlAQUA

Forskningspartnerne: Uni Research, Universitetet i Bergen, NTNU, Freshwater Institute (USA), Gøteborg Universitet (Sverige).

Teknologileverandører: Krüger Kaldnes, Pharmaq Analytiq, Pharmaq, Oslofjord ressurspark, Storvik Aqua, Aquafarm Equipment,

Oppdrettsselskap: Marine Harvest, Grieg Seafood, Lerøy Seafood Group, Cermaq Norway, Bremnes Seashore og Smøla klekkeri og settefiskanlegg.

Nofima er vertsinstitutt.

Følg prosjektet på www.ctrlaqua.no og #ctrlaqua i sosiale medier.

Tirsdag kastet fiskeriminister Elisabeth Aspaker glans over senteret gjennom et besøk hos Nofima på Sunndalsøra i anledning senterets oppstart:

‒ Jeg har store forventninger til hva CtrlAQUA kan oppnå. Selv om 8 år er lang tid, haster det å finne løsninger for å nå målene. Der blir CtrlAQUA viktig, sier Aspaker.

Forskningsrådet åpnet

CtrlAQUA (uttales «kontroll akva») er et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI), som er opprettet av Forskningsrådet.

Forskningsrådets formelle åpning fant sted onsdag under senterets kick-off samling på Sunndalsøra, da Eirik Normann overrakte SFI-plaketten til senterleder Bendik Fyhn Terjesen i Nofima.

‒ Dere har satt sammen et veldig sterkt konsortium. Jeg vil nevne at komiteen som evaluerte søknaden var fascinert av nyskapingen konseptet innebærer, og de tror senteret sannsynligvis vil få frem viktige innovasjoner innen oppdrett, sier Normann.

Det overordnede målet med SFI-ordningen er å styrke bedriftenes evne til innovasjon, og å videreutvikle ledende næringsrelevante forskningsinstitutt. Nofima har med seg fem solide forskningsmiljø i dette sentersamarbeidet, Uni Research, Universitetet i Bergen, NTNU, Freshwater Institute fra USA og Gøteborg Universitet.

Vil løse utfordringer

I følge Aspakers tale tirsdag, passer målet med SFIen som hånd i hanske med regjeringens ambisjoner for oppdrettsnæringen.

I rapporten «Verdiskaping basert på produktive hav i 2050» spås havbruksnæringen en femdoblet økning i volum og åttedoblet økning i verdiskapning frem mot år 2050. Norske myndigheter og havbruksnæringen jobber for denne visjonen.

Men det er utfordringer som kan hindre næringen i å nå dette målet, slik som lakselus, sykdommer, rømming, og svinn av fisk i produksjonen. Teknologiske og biologiske innovasjoner av lukkede produksjonsanlegg, hvor laksens miljø er adskilt fra omgivelsene av en tett barriere, kan bli viktige for videreutviklingen av norsk havbruksnæring. Senterleder Bendik Fyhn Terjesen i Nofima viste at lukkede anlegg for laks inntil en kilo har flere fordeler enn å bremse lus og rømming:

‒ I lukkede anlegg kan vi kontrollere miljøet fisken lever i. Miljøet er mer stabilt og fisken bruker mindre energi til å tilpasse seg miljøet. Den har da mer energi tilgjengelig for vekst og god helse.

Hovedfokus i senteret er innovasjoner i lukkede anlegg for de mest sårbare periodene i laksens produksjonssyklus, slik som den første sjøvannsfasen, den såkalte postsmoltfasen opp mot 1 kilo. Den viktigste innovasjonen i senteret blir pålitelig og effektiv produksjon av postsmolt i lukkede systemer på land eller i sjø. Dermed kan næringen få et godt alternativ eller supplement til dagens produksjonsteknologi med åpne nøter.

 

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
Forskningsstasjonen ligger sentralt i Midt-Norge, ved tyngdepunktet av norsk lakseproduksjon. Foto: Kjell Merok / Nofima
 
Forskningsstasjon for bærekraftig akvakultur, Sunndalsøra

På dette landbaserte forskningsanlegget med ferskvann, sjøvann og resirkulert vann, kan vi gjøre biologiske og teknologiske forsøk innen hele verdikjeden i havbruk.


 
Nofima senter for resirkulering av vann i akvakultur

Resirkulering av vann kan gi svært god kontroll av vannmiljøet, fornuftig utnyttelse av vannkilder og bedre vern mot smitte.