I dette prosjektet vil vi prøve ut ny teknologi for slicing og pakking, og gjennomføre tester av smak og aroma under lenger tids lagring og salg under butikkforhold.

Mer stabil smak i kjøttpålegg

Et nytt forskningsprosjekt vil sette fokus på smak og aroma i pakket kjøttpålegg. I dette prosjektet vil vi forbedre slice- og pakketeknologi for oppskåret speket eller ferskt kjøttpålegg, slik at det oppleves som nyskåret av forbrukerne over lenger tid.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Fakta om prosjektet

Prosjektets fulle navn er Pakketeknologi for økt ferskhetspreg hos oppskåret spekemat og kjøttpålegg, med kortnavn Freshpack

Prosjektet ledes av Nortura med de norske partnerne Multivac, Südpack, Yara Praxair, NorgesGruppen og Nofima. Det spanske forskningsinstituttet Institut de Recerca y Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) deltar også.

Dette prosjektet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter/ Forskningsmidler over jordbruksavtalen og egeninnsats fra deltakende bedrifter. Varigheten av prosjektet er 3 år, med oppstart i januar 2015.

Mekjottpaleggsteparten av kjøttpålegg som omsettes i Norge i dag blir slicet og pakket av industri, ut fra et ønske fra forbruker om mindre porsjonspakker med spiseklare produkter. Denne varegruppen er relativt høyt priset, noe som øker forbrukernes forventninger til produktenes kvalitet. Kjøttpålegg har best smak og aroma kort tid etter slicing. Ved lagring av oppskåret pålegg i modifisert atmosfære eller vakuum kan smak og aroma svekkes, samtidig som mikroorganismer og komponenter fra emballasjen kan påvirke produktene. Det er behov for mer kunnskap for å kunne øke forbrukernes aksept og styrke konkurransekraften.

I dette prosjektet vil vi prøve ut ny teknologi for slicing og pakking, og gjennomføre tester av smak og aroma under lenger tids lagring og salg under butikkforhold. Forsøkene vil bli gjort i nært samarbeid med fagmiljøer i Tyskland og Spania.

For nærmere informasjon om prosjektet, vennligst kontakt Per Berg i Nortura eller Oddvin Sørheim i Nofima.

 

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold