Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer fargen i laksens buk.
Forsker Stein Harris Olsen demonstrerer hvordan man vurderer laksens buk. Foto: Lars Åke Andersen/Nofima

Topp kvalitet på dagsorden

Da oppdrettsselskapet Cermaq kom til Nofima på kurs, var det for å lære hvordan de enda bedre sikrer at laksen holder høy kvalitet gjennom hele holdbarhetstiden.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Torbjørn I Tobiassen

FLERE KURS

Er du interessert i et lignende kurs? Ta kontakt!

Nofima arrangerer årlig en rekke kurs, seminarer og fagdager om temaer som berører fiskeri, akvakultur og matindustriene.

Oversikt over aktiviteter 

Cermaq er verdens tredje største oppdretter av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Canada og Chile. Nofima har i flere år samarbeidet med Cermaq for å måle kvaliteten på laksen deres. Forskerne har gjort målinger, og selskapets ansatte har gjort vurderinger i samråd med Nofima.

Men ikke alle egenskaper er like enkle å vurdere, og krever at den som evaluerer er trent i metoden.

Kurser sjømatindustrien

– Kurset denne gangen var skreddersydd for Cermaq, men vi har laget et undervisningsopplegg som vil være nyttig for sjømatindustrien generelt, forklarer forsker Torbjørn Tobiassen.

Blant temaene som gjennomgås på kurset er holdbarhet, instrumentelle målinger og slakteprosessen. Deltakerne får både teori og praktiske oppgaver hvor de øver på å vurdere laksen.

 

 

Bedre kontroll og kommunikasjon

Kvalitetsleder i Cermaq, Kristin Dahlen, sier at kurset bidrar til å løse utfordringer for selskapet.

– Vi har slakterier på flere steder og et stort kontrollørkorps. For å kunne sammenligne data er vi avhengige av å bruke samme metode og ha en enhetlig forståelse for de ulike parameterne vi skal bedømme. Metoden vi lærer på kurset er et godt verktøy for å sikre dette, sier Dahlen.

Også Cermaqs kunder vurderer laksen når den ankommer, og spørsmålet om holdbarhet er sentralt.

– Vi lærer også hvordan vi kan kommunisere med kundene om ferskhet. Flere av våre kunder bruker de samme parameterne for å vurdere ferskheten, og det er en stor fordel at vi snakker samme språk som dem, sier hun.

Objektiv vurdering

Den standardiserte metoden som de Cermaq-ansatte ble kurset i, kalles QIM – «Kvalitetsindeksmetoden». Metoden er utviklet av Nofimaforskere i samarbeid med forskere fra en rekke europeiske land.

QIM-metoden går kort fortalt ut på å finne ut hvor lenge en fisk er holdbar fra det tidspunktet den blir vurdert. Man trenger altså ikke vite noe om slaktetidspunkt for å bestemme holdbarheten. Det gis poeng fra 0 til 3 basert på blant annet utseende, lukt, gjeller, øyne og tekstur i hele fisken.

Flere arter

Den standardiserte metoden finnes tilgjengelig for en rekke arter, blant annet torsk, hyse, sild, sei, uer og reker.

How fresh is your fish?

QIM-metoden kan du bruke selv ved å laste ned en gratis app for Android eller iPhone. Men skal du være helt sikker på at du behersker metoden, bør du få opplæring av kyndige folk.

App for Android | App for iPhone

 Sjømatindustri  

Relatert innhold

  • Nyheter