Sjømatnæringen på kurs i strategi og ledelse i 2014. Frist for påmelding til nytt kurs er 1. mars.
Ledere, gründere og FoU-ansvarlige i norske sjømatbedrifter på kurs i strategi og ledelse i 2014. Nå starter snart et nytt kurs med påmeldingsfrist 1. mars. Foto: Lidunn Boge

Strategi for FoU?

Innlegg

Mange bedrifter i fiskerinæringen tenker en del på FoU. Noen tenker på forskning og mange tenker på utvikling i en eller annen form. Og noen gjør noe med det. Men hvor mange bedrifter har en klar tanke, en strategi, for hvordan FoU kan bidra til å utvikle bedriften? Og hvor gode er man egentlig på å initiere, styre og gjennomføre egne utviklingsprosjekter?

Kontaktperson
Portrettbilde av Audun Iversen
Audun Iversen

Forsker
Tlf.: +47 900 40 615
audun.iversen@nofima.no

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har tatt bedriftenes behov for bedre styring av forskning og utvikling på alvor, og bestilt et kurs i FoU-strategi og -ledelse, et kurs som gir 15 studiepoeng. Det har allerede vært gjennomført ett kurs, med nærmere 30 FoU-ansvarlige, ledere og gründere som deltakere. Nå starter et nytt kurs, med søknadsfrist 1. mars.

Erfaringene fra de som har vært med har vært gode, og forskjellige. Med ulik erfaringsbakgrunn og ulikt ansvar i bedriftene hadde deltakerne litt ulikt utbytte av de ulike delene av kurset. Noen mente at fokuset på å utvikle en egen FoU-strategi var det viktigste, andre mente at det var gjennomføringen og implementering av resultatene fra prosjektene de hadde mest å lære om. Det viktigste budskapet er at mange har fått tenkt gjennom hvordan de jobber med FoU i egen bedrift, og at de faktisk har begynt å jobbe mer systematisk med FoU.

Men den tilbakemeldingen som er tydeligst fra alle, og det er jo et tankekors for oss som tilrettelegger og underviser, er at deltakerne har lært mest av hverandre. Erfaringsutvekslingen blir en veldig viktig del av et kurs hvor folk har lang og variert erfaring, og hvor deltakerne kommer fra alle deler av sjømatnæringen. Muligheten for å diskutere med andre i samme situasjon, få luftet felles problemstillinger, få diskutert gode løsninger (og dårlige løsninger…), har vært utviklende og stimulerende for mange. Til hver samling blir det også hentet inn bedrifter som forteller om sitt FoU-arbeid, og som forteller både om hvordan de jobber og om hva de bruker virkemiddelapparatet til. Deltakerne mente også at dette var blant de mest nyttige tingene med kurset.

Et annet viktig formål med kurset er å gjøre bedriftene flinkere til å styre næringens felles forskningsmidler. Blir man flinkere til å se næringens utviklingsbehov i sammenheng med egne langsiktige strategier, flinkere til å formulere gode forskingsproblemstillinger, og å skrive gode prosjektskisser, så kan man også legge tydeligere premisser for hvordan næringens felles forskningsmidler skal brukes.

Fra meget oppegående kursdeltakere har vi som kursarrangører selvsagt også fått veldig klare tilbakemeldinger på hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Dermed har deltakerne bidratt til å utvikle kurset til noe som blir enda bedre for dem som kommer etter.

Meld deg på!

Kurset drives av Universitetet i Tromsø i samarbeid med Nofima. Mer om kurset i lenkene under.

Innlegget er også publisert i Fiskeribladet Fiskaren, februar 2015.

 Næringsøkonomi