Å finne riktig emballasje som tar best mulig vare på matvaren er avansert vitenskap. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen.

Bedre produkter med optimal emballeringsteknologi

Å emballere ferskvare som fisk og kjøtt er avansert vitenskap. Nofimas forskere jobber med metoder som bidrar til å forlenge holdbarhet på blant annet kylling.

Det er over to år siden denne saken sist ble oppdatert.

Kontaktperson
Portrettbilde av Marit Kvalvåg Pettersen

Med gass og alminnelige «husholdningskjemiske» stoffer som bakepulver og sitronsyre, jobber forskerne for å finne den optimale pakkemetoden som øker holdbarheten og mattryggheten på fersk kylling.

– Vi jobber med en «active packaging»-metode og utvikler en produkttilpasset CO2-emitter. En CO2-emitter er en liten pute som avgir CO2-gass inne i pakningen straks pakken er forseglet og matvaren er på plass, forteller seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen i Nofima.

Muliggjør mindre forpakninger

Bruken av CO2-emitter vil kunne påvirke væskeslipp i produktet, spesielt sammenlignet med vakuumpakking. Et høyt CO2-nivå er ønskelig for kjøtt og fisk fordi gassen hemmer vekst av en del bakterier. Effekten av CO2 er avhengig av lagringstemperatur, samt forholdet mellom gassvolum og produktvolum. Et optimalt forhold er minst to ganger så mye gass som kjøtt eller fisk, noe som igjen ikke er så veldig transportøkonomisk. Pakningene blir med andre ord store og man transporterer kostbar «luft».

– Sånn sett vil bruk av CO2-emitter også kunne gi en transportøkonomisk og miljømessig gevinst. Emitteren bidrar til å redusere gassvolumet i pakningen, det blir plass til mer av produktet og man reduserer mengden emballasje og antall biler som frakter maten, sier Kvalvåg Pettersen.

Målet er både økt holdbarhet og lavere væsketap

Det er ofte et ønske om økt holdbarhet, og sammensetningen i pakkegassen kan påvirke dette. Samtidig er det slik at gassammensetningen og pakningsvolumet også vil kunne påvirke hvor stort væsketap man vil få.

Kylling har ofte større væsketap enn andre kjøttprodukter, og det er en utfordring for industrien.

Bruk av CO₂-emitter i kombinasjon med en optimal gassblanding vil redusere væsketapet, i tillegg til at man kan oppnå optimal holdbarhet. CO₂-emitteren Nofima har jobbet med sammen med Vartdal Plastindustri, absorberer også fukt.

– Den optimale CO₂-emitteren for kylling må både produsere nok CO₂ og ha tilstrekkelig absorberingsevne, men heller ikke for mye av noen av delene. Arbeidet med å finne frem til de optimale nivåene har vært omfattende og gitt oss mye ny kunnskap om samspillet mellom råvaren, emballasjematerialet og emballeringsmetode, avslutter Kvalvåg Pettersen.

Fakta om forskningen

Forskningen er finansiert av FFL – Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Norges Forskningsråd. Samarbeidspartnere er Vartdal Plastindustri og Kjeller Innovasjon.

 Trygg og holdbar mat  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter